Skills sp. z o.o.

Szkolenie akredytowane – 6 przeszkód w wyborze

Szkolenie akredytowane – 6 przeszkód w wyborzeSzkolenie akredytowane - 6 przeszkód w wyborze

Szkolenie akredytowane  PRINCE2®, Agile PM®, Facilitation – co może być przeszkodą w wyborze?

Szkolenie akredytowane – jak je właściwie wybrać?

Przy wyborze szkolenia akredytowanego możemy natrafić na następujące przeszkody:

1. Nieznajomość tematu szkolenia – skazuje zamawiającego na specjalistyczną wiedzę dostawcy i pozostawia miejsce na jego siłę przekonywania, np. kiedy temat brzmi: PRINCE2®, Agile PM®, Facilitation, zamawiający może nie mieć pojęcia czego szkolenie dotyczy.

2. Nie sprawdzenie uzasadnienia biznesowego szkolenia akredytowanego PRINCE2®, Agile PM®, Facilitation – oczekiwanie, że dostawca określi korzyści wynikające ze szkolenia, może narażać zamawiającego na brak podstawy do oceny rezultatów.

3. Nieznajomość uwarunkowań organizacyjnych – nieuwzględnienie zachodzących w organizacji zmian lub wpływów politycznych interesariuszy może spowodować, że szkolenie stanie się miejscem wyrażania sprzeciwu, a przekazywana wiedza nie trafi na podatny grunt np. szkolenie z zarządzania projektami dla firmy farmaceutycznej, zorganizowane bez wiedzy osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektami i na dodatek z jej udziałem.

4. Przedkładanie ceny nad jakość – powoduje niski koszt szkolenia PRINCE2®, Agile PM®, Facilitation, ale również brak motywacji i satysfakcji u uczestników np. szkolenie dla firmy budowlanej realizowane dla grupy 40 osób w jednej ciasnej sali szkoleniowej, bez materiałów szkoleniowych i tych do pisania.

5. Brak współpracy z dostawcą akredytowanego szkolenia PRINCE2®, Agile PM®, Facilitation – może spowodować nieuwzględnienie wymagań dietetycznych uczestników, oraz nieprzekazanie celów i odpowiednich materiałów przedszkoleniowych.

6. Nie weryfikowanie założeń projektu szkoleniowego – zamawiający odpowiadając za organizację szkolenia (salę szkoleniową, wyżywienie uczestników) może zostać zaskoczony tym, że jego wyobrażenia odbiegają od rzeczywistości dopiero na miejscu.

www.skills2004.eu

© 2019 – 2022, Marta Pogorzelska-Nędzi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.