Skills sp. z o.o.

Szkolenia akredytowane – o co w nich chodzi?

Licencja: Marta Pogorzelska-Nędzi

Firma szkoleniowa musi mieć akredytację na prowadzenie specjalistycznych kursów, takich jak PRINCE2®, Agile PM® czy Facilitation, zakończonych oficjalnymi egzaminami. Ale właściwie na czym polega i co daje taka akredytacja?

Korporacje kierujące swoich pracowników na szkolenia, często pytają organizatorów o akredytację. Od jej posiadania często uzależniają skierowanie osób na wybrany kurs.

Czym jest akredytacja?

Akredytacja jest rodzajem atestu, potwierdzającego spełnienie przez firmę określonych wymogów szkoleniowych i prawnych. Gwarantuje to ujednolicony sposób prowadzenia kursu, wedle konkretnego, odgórnie narzuconego programu. I teoretycznie zapewnia wysoką jakość szkoleń akredytowanych.

Akredytację nadaje na drodze decyzji administracyjnej specjalna organizacja – np. APMG International  (Agile PM®, Facilitation) lub Peoplecert  (PRINCE2®) – po ocenie działalności firmy szkoleniowej, poprzez złożony proces akredytacyjny, odnawiany co kilka lat.

Sprawdza on, czy ośrodek szkoleniowy zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, udostępnia materiały dydaktyczne zgodne z wymogami akredytacji, czy są respektowane znaki towarowe i opłacane licencje. Tak dana firma staje się Akredytowaną Organizacją Szkoleniową (ATO) z wybranego obszaru np. PRINCE2®, Agile PM®, Facilitation.

Dla klienta akredytacja może zmniejszyć ryzyko inwestycji biznesowych i zapewnić lepsze działanie organizacji. Wybór akredytowanych usług szkoleniowych wpływa także na lepsze postrzeganie firmy w oczach zarówno klientów, jak i pracowników, legitymujących się rozpoznawalnymi na całym świecie certyfikatami. 

Co to jest akredytowany certyfikat?

Akredytowany certyfikat otrzymuje się po ukończeniu akredytowanego szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie. Jest on uznawany powszechnie na świecie. Potwierdza, że posiadamy kompetencje i działamy zgodnie z określoną metodą lub standardem – PRINCE2, Agile PM, Facilitation, na poziomie Foundation lub Practitioner.

Obecnie certyfikaty Foundation –Agile PM i Facilitation są bezterminowe, natomiast PRINCE2-ważny 3 lata.
Jeśli chodzi o poziom Practitioner – certyfikaty tracą ważność po 3 latach (PRINCE2), lub 5 latach (Agile PM).

Podsumowanie

Akredytacja jest pewną podstawą, „minimum”, jakie dana firma musi spełnić, aby prowadzić akredytowane kursy i używać zastrzeżonych znaków towarowych. Jednak kursy akredytowane – mimo takiej samej nazwy – mogą się jednak znacząco różnić pod względem proponowanych elementów, o różnej jakości.

Dlatego warto bliżej przyjrzeć się danej firmie, jej kadrze trenerskiej, oficjalnym referencjom, ale również opiniom w sieci, czy wśród pracowników. Tak, aby inwestycja czasu i pieniędzy była jak najbardziej trafiona.

Sprawdź też: https://skills2004.eu/

© 2023, Marta Pogorzelska-Nędzi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.