Skills sp. z o.o.

Akca społeczna: STOP RASIZMOWI W PRACY

#STOPRASIZMOWIWPRACY to ogólnopolska kampania społeczna, której głównym celem jest uświadomienie pracodawcom oraz przedsiębiorcom, iż zjawisko rasizmu w miejscu pracy jest zjawiskiem bardzo często występującym.

Dotyczy ono wielu aspektów życia zawodowego, jednak w tym, konkretnym projekcie – skupia się głównie na pracownikach fizycznych z Azji oraz Europy Wschodniej, ale nie tylko. Dotyczy to m.in. obywateli Indii, Malezji, Nepalu, Ukrainy, Gruzji, Białorusi.

Pomimo, iż na arenie międzynarodowej Polska deklaruje, iż jest krajem tolerancyjnym, to jednak bardzo powszechnym zjawiskiem jest brak tolerancji oraz akty rasizmu w miejscach pracy, gdzie znajdują się pracownicy innego koloru skóry, innej religii czy kultury.

Przypomnijmy, iż w latach transformacji ustrojowej to polscy emigranci szukali lepszego życia m.in. w krajach skandynawskich, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, a nawet Australii. Wówczas polska społeczność spotykała się wielokrotnie z rasizmem ze strony obywateli krajów, do których przybywała.

Mamy XXI wiek, a Polska, mianowana krajem szybko rozwijającym się, będąca członkiem UE, NATO, ONZ i innych znaczących organizacji dopuszcza do fali nienawiści, nietolerancji wobec cudzoziemców z biedniejszych krajów, którzy tak, jak Polacy niegdyś wyruszyli w podróż o lepszy byt – nie tylko dla siebie ale całych, swoich rodzin.

Do projektu zaproszono Ambasadorów, związanych z różnymi dziedzinami życia. Ich udział ma uświadomić opinię publiczną, iż taka postawa jak rasizm w miejscu pracy jest NIEDOZWOLONA.

Kampania ma również na celu uczulić firmy zatrudniające cudzoziemców, iż pomimo tego, że w swoim statusie mają wpisane wsparcie dla pracowników z zagranicy – to niestety często na szczeblach niższych stanowisk dochodzi do przykładów braku tolerancji.

Za projektem kampanii stoją dwie kobiety: Renata Wozba i Marlena Svensson – założycielki grupy T2S, od lat związane z biznesem krajowym i międzynarodowym. To właśnie na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwijając firmy napotykały wielokrotnie na postawy niektórych firm, świadczące o nietolerancji wobec pracowników ze Wschodu czy Azji. Pomimo ogromnego zapotrzebowania w Polsce na tego rodzaju pracowników często słyszały, iż „TAKICH” osób nie zatrudnimy bo…….

Obie podróżowały po Azji i Wchodzie aby poznać bliżej tamtejszą kulturę i obyczaje, by finalnie móc zatrudniać tamtejszą społeczność na projektach w całej Polsce. Podróże te nie należały do łatwych. Dwie kobiety w biznesie w krajach, które często nie uznaje się kobiet pracujących, tym bardziej jako szefów firmy. Bywało ciężko, a droga, którą przebyły częściej była wyboista niż piękna i równa.

Dziś są uznanymi w tej branży na polskim rynku. Bardzo ważna jest dla nich odpowiedzialność społeczna biznesu, równouprawnienie, tolerancja zarówno wobec kobiet jak i mężczyzn.

Wiedzą, że za rozwojem ich grupy T2S stoją ludzie. Dlatego bardzo angażują się w poprawienie ich bytu w Polsce, poprzez m.in. wsparcie legalizacji ich pobytu oraz pozwoleń na pracę, bardzo często borykając się skostniałym systemem administracyjnym polskich urzędów. Wspierają swoich pracowników również w znalezieniu zapewniając mieszkań a także w pomocy członkom ich rodzin.

Stąd zrodził się pomysł i głęboka potrzeba stworzenia projektu, kampanii, która ma szerokie przesłanie. Kampania, która uczy bycia tolerancyjnym w pracy, która stwarza sytuacje, w których inaczej powinno się spostrzegać ludzi, którzy mają ogromny wpływ na rozwój polskiej gospodarki, ponieważ to oni, są siłą roboczą, która tą gospodarkę napędza.

Portal skills.pl włączył się w kampanię #stoprasizmowiwpracy i objął patronatem medialnym ten ważny projekt.

Bądźcie razem z nami!

#stoprasizmowiwpracy

Zostaw wiadomość

*