Skills sp. z o.o.

SAF® – Service Automation Framework – automatyzacja usług

Coraz więcej organizacji takich jak np. UBER, Airbnb, Netflix świadczy usługi w sposób zautomatyzowany redukując koszty związane z obsługą przez człowieka jednocześnie zyskując zadowolenie i lojalność klientów.

 

SAF® (Service Automation Framework) pozwala na zaprojektowanie usługi w sposób kliento-centryczny z uwzględnieniem profilu:

• demograficznego (wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie itd.)
• psychograficznego (dostępność danych, łatwość użytkowania, styl graficzny, prywatność i bezpieczeństwo itd.)

tak by usługa była dopasowana do potrzeb klienta i budowała jego lojalność, zapewniając jednocześnie dostępność 24×7.

SAF (Service Automation Framework) jest własnością Service Automation Framework Alliance.

Z wywiadu przeprowadzonego z Trenerem Wiodącym/Prezesem skills – Tomaszem Nędzi, dowiesz się czym jest SAF, czyli Service Automation Framework

Bloki konstrukcyjne Framework Service Automation

Struktura Service Automation Framework składa się z sześciu głównych elementów składowych, które można podzielić na:

  • „serce” (skoncentrowane na projektowaniu)

1. Użytkownik. Element konstrukcyjny, który definiuje kluczowe cechy grup osób, którym usługodawca ma służyć. Czytaj więcej…
2.Projektowanie usług. Funkcja biznesowa, która projektuje i definiuje ofertę usługową dostawcy usług. To konkretyzacja koncepcji usług w rzeczywisty projekt, w tym odpowiednie struktury wsparcia i interfejsy cyfrowe;
3.Technologia. Blok konstrukcyjny, który definiuje konfigurację i użyteczność cyfrowych interfejsów, łącząc dostawców usług z ich użytkownikami;

  •  „mózg” (skoncentrowane na dostarczaniu) równie ważnych w dostarczaniu zautomatyzowanych usług:

4.Automatyczne wdrażanie. Procesy, które umożliwiają użytkownikowi rozpoczęcie korzystania z usługi w oparciu o własne działanie;
5. Automatyzacja dostaw usług. Procesy umożliwiające użytkownikowi zmianę lub rozwiązanie dowolnego aspektu usługi w oparciu o jego własne działania;
6. Zarządzanie okazjami. Procesy, które ułatwiają planowe i ciągłe podejście w celu ciągłego przekraczania oczekiwań użytkowników.

Każdy z sześciu elementów jest równie ważny w realizacji zautomatyzowanych usług. Zdefiniowaniem każdego z nich zajmujemy się na naszym szkoleniu.

Prowadzimy szkolenia SAF® od 2017 roku

W 2017 roku wprowadziliśmy do naszej firmy i portfela usług szkolenia z Service Automation Framework® (SAF®).

Z przyjemnością pomożemy również Tobie.

English version here

WYBIERZ OPIS SZKOLENIA PONIŻEJ:

Wybierz poziom Foundation jeśli jesteś członkiem zespołu i chcesz wiedzieć jak masz wykonywać swoją pracę.

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.