Skills sp. z o.o.

Recertyfikacja egzaminu Foundation?

Licencja: AXELOS®

Recertyfikacja egzaminu Foundation?

Zgodnie z zapowiedziami właściciela metody PRINCE2 – firmy Peoplecert, planowane jest wprowadzenie obowiązku recertyfikacji również dyplomów na poziomie Foundation.

Dotychczas przyzwyczajeni byliśmy do odnawiania co kilka lat, certyfikatów PRINCE2® na poziomie Practitioner.

Dawniej, takie szkolenia i egzaminy recertyfikacyjne PRINCE2® Practitioner odbywały się co 5 lat, obecnie co 3 lata.

Dla osób chcących utrzymać ważność swojego certyfikatu PRINCE2®Practitioner było to akceptowalne rozwiązanie, pozwalające także na cykliczne odświeżenie wiedzy.

Certyfikaty PRINCE2® Foundation z datą ważności?

W tej chwili certyfikaty PRINCE2® Foundation nie mają teraz daty wygaśnięcia.

Jest jednak opracowywane rozwiązanie również takiego podejścia do egzaminów na poziomie podstawowym -PRINCE2® Foundation.

Jak można będzie odnowić swój certyfikat PRINCE2®Foundation?

Jedną z dróg odnowienia certyfikacji mają być dodatkowe kursy.

Co możesz zrobić, aby nie musieć odnawiać swojego certyfikatu PRINCE2® Foundation?

Pewnym rozwiązaniem, jest udział w akredytowanym szkoleniu  i zdanie oficjalnego egzaminu PRINCE2® Foundation – jeszcze przed uruchomieniem nowego programu.

Gdyż certyfikaty wydane osobom do chwili wprowadzenia nowej i spójnej daty odnowienia certyfikatu – nie będą wydawane z datą ważności.

Jedną z dróg odnowienia certyfikacji ma być też zbieranie i rejestrowanie punktów ciągłego doskonalenia zawodowego.

Obecnie wszystkie certyfikaty na poziomie podstawowym są ważne przez całe życie.

▪ Niewygasające certyfikaty, które nie zachęcają do ciągłego rozwoju zawodowego | profesjonaliści nie skupiają się
o aktualizowanie swoich umiejętności i wiedzy

Wymóg odnowienia certyfikacji  ma być spójny we wszystkich certyfikatach PeopleCert Business i IT na wszystkich poziomach.

Planowany okres ważności certyfikatu PRINCE2® Foundation:  3 lata  (chyba że zostaną odnowione).

Trzy główne drogi odnowienia w celu utrzymania statusu certyfikatu:

1. Ponowne zdawanie egzaminu przed upływem terminu ważności certyfikacji

2. Uczestnictwo w dodatkowych kursach w okresie ważności

3. Zbieranie i rejestrowanie punktów rozwoju zawodowego
Planowana data wejścia w życie nowych zasad: 1 stycznia 2023.

© 2023, Marta Pogorzelska-Nędzi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.