Skills sp. z o.o.

Podręczniki najlepszych praktyk zarządzania:

PRINCE2®, PRINCE2®Agile, M_o_R®, MSP®, ITIL®

 

„PRINCE® – Skuteczne zarządzanie projektami”

PRINCE2® – Managing Sucessful Projects” 6th edition (2017) wersja polska

Licencja: AXELOS

PRINCE2® (Projects In Controlled Environments) to metoda oparta na procesach, która zapewnia podstawowe elementy zarządzania projektami. PRINCE2® pomaga organizacjom prywatnym, publicznym i trzeciego sektora skutecznie dostarczać nowe produkty i usługi oraz wprowadzać transformacyjne zmiany.

Jest to ogólne narzędzie najlepszych praktyk, które można dostosować do potrzeb każdej organizacji i można je wykorzystać do zarządzania projektami dowolnego typu i skali.

Wskazówki dotyczące zarządzania udanymi projektami za pomocą PRINCE2® 6th Edition kładą nacisk na skalowalność i elastyczność metody oraz na to, jak dostosować ją do złożoności i wymagań projektu.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-600-33-5

Jak kupić podręcznik PRINCE2® w wersji papierowej?

Od 1. 2. 2022:

 • Podręcznik PRINCE2® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin Foundation
 • Voucher’y na egzaminy Practitioner i Re-certification są sprzedawane bez podręcznika.
 • Wersję papierową podręcznika można kupić, tylko poprzez akredytowane organizacje szkoleniowe (ATO).

Podręczniki w wersji papierowej potrzebne są do przygotowania się do egzaminów Practitioner i Re-certification, oraz osobom, które wolą wersje papierową książki.

W sprawie papierowej wersji podręcznika PRINCE2® 2017 zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: info@skills.pl lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

 

PRINCE2® Agile

Podręcznik „PRINCE2® Agile” wersja polska

„PRINCE2® Agile”

PRINCE2 Agile® to najbardziej kompletne rozwiązanie do zarządzania projektami na świecie, łączące elastyczność i szybkość reakcji zwinności z jasno zdefiniowanymi ramami PRINCE2®.

Wskazówki dotyczące najlepszych praktyk pokazują, jak ta kompatybilność może być wykorzystana przez organizacje wykorzystujące zarówno PRINCE2, jak i Agile, wyposażając je w wymagane umiejętności i procesy, aby z powodzeniem realizować projekty spełniające wymagania klientów w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym:

 • Połączenie kontroli i elastyczności
 • Jasne definicje projektów
 • Bezproblemowa integracja
 • Poprawiona zdolność reagowania i adaptacji

Przewodnik PRINCE2 Agile wspiera zwinne kierowanie projektami, zarządzanie i realizację.

Oferuje najbardziej aktualny widok zwinnych metodologii zarządzania projektami i jest jedynym przewodnikiem obejmującym takie koncepcje, jak Scrum, Kanban i Lean Startup.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-600-48-9

Jak kupić podręcznik PRINCE2® w wersji papierowej?

Od 1. 2. 2022:

 • Podręcznik PRINCE2® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin Foundation
 • Voucher’y na egzaminy Practitioner i Re-certification są sprzedawane bez podręcznika.
 • Wersję papierową podręcznika można kupić, tylko poprzez akredytowane organizacje szkoleniowe (ATO).

Podręczniki w wersji papierowej potrzebne są do przygotowania się do egzaminów Practitioner i Re-certification, oraz osobom, które wolą wersje papierową książki.

W sprawie papierowej wersji podręcznika PRINCE2® 2017 zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: info@skills.pl lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

 

„Zarządzanie ryzykiem: Przewodnik dla praktyków”

Podręcznik „Management of Risk: Guidance for Practitioners”, 3rd Edition wersja polska

Management-of-Risk_PolishLicencja: AXELOS

M_o_R® (Zarządzanie Ryzykiem) zapewnia ramy zarządzania ryzykiem uwzględniające różne aspekty organizacji: strategiczne, programowe, projektowe i operacyjne. Łączy zasady, podejście i procesy oraz oferuje porady, w jaki sposób należy je wdrożyć, w zależności od wielkości wpływu ryzyka na cele.

Wytyczne M_o_R® 3rd edition są idealne dla każdej organizacji lub osoby fizycznej wymagającej wskazówek dotyczących kontrolowanego podejścia do identyfikacji, oceny i kontroli ryzyka w perspektywie strategicznej, programowej, projektowej i operacyjnej. Fundacja M_o_R skierowana jest do Menadżerów Zmiany Biznesu, Menadżerów Programów i Projektów, Menadżerów Ryzyka, pracowników i managerów Wsparcia Biznesu, Programów i Projektów, kadry operacyjnej i managerów. Dotyczy to również pracowników i menedżerów z innych dyscyplin, w szczególności tych odpowiedzialnych za ustanawianie standardów i/lub ich integrację z MoP®, MSP® i PRINCE2®.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-600-40-3

Jak kupić podręcznik MoR® w wersji papierowej?

Od 1. 2. 2022:

 • Podręcznik MoR® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin Foundation
 • Voucher’y na egzaminy Practitioner i Re-certification są sprzedawane bez podręcznika.
 • Wersję papierową podręcznika można kupić, tylko poprzez akredytowane organizacje szkoleniowe (ATO).

Podręczniki w wersji papierowej potrzebne są do przygotowania się do egzaminów Practitioner i Re-certification, oraz osobom, które wolą wersje papierową książki.

W sprawie papierowej wersji podręcznika MoR® zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: info@skills.pl lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

 

„MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami”

Podręcznik „Managing Successful Programmes” 4th Edition, wersja polska

MSP Skuteczne Zarzadzanie Programami_PolishLicencja: AXELOS

Metoda MSP została specjalnie zaprojektowana, aby sprostać najczęstszym wyzwaniom, jakie napotykają organizacje prowadzące inwestycje w zmiany. Podręcznik został zaprojektowany w celu dostosowania programów i projektów do strategii organizacyjnej i zapewnienia zarządzania.

Wytyczne 4 edycji MSP są odpowiednie dla kierowników projektów, kierowników zmian biznesowych, ekspertów i doradców pracujących w biurze programowym, a także dla innych specjalistów / ról kierowniczych zaangażowanych we wspieranie programów zgodnie z wytycznymi MSP.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-600-41-0

Jak kupić podręcznik MSP® w wersji papierowej?

Od 1. 2. 2022:

 • Podręcznik MSP® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin Foundation
 • Voucher’y na egzaminy Practitioner i Re-certification są sprzedawane bez podręcznika.
 • Wersję papierową podręcznika można kupić, tylko poprzez akredytowane organizacje szkoleniowe (ATO).

Podręczniki w wersji papierowej potrzebne są do przygotowania się do egzaminów Practitioner i Re-certification, oraz osobom, które wolą wersje papierową książki.

W sprawie papierowej wersji podręcznika MSP® 2017 zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: info@skills.pl lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

 

ITIL® 4 – książki – wersje polskie

ITIL® 4: Foundation ITIL 4 Edition – wersja polska

 

 

Wytyczne ITIL 4 Foundation wprowadzają kompleksowy model operacyjny do tworzenia, dostarczania i ciągłego doskonalenia produktów i usług opartych na technologii.

Poradnik jest przeznaczony dla każdego, kto musi zrozumieć kluczowe koncepcje świadczenia usług informatycznych i cyfrowych oraz kto jest zainteresowany pomocą swojej organizacji w przyjęciu nowej kultury zarządzania usługami.

Jest przeznaczony dla profesjonalistów rozpoczynających swoją przygodę z ITIL 4 lub osób, które chcą zaktualizować swoją dotychczasową wiedzę ITIL.
Wskazówki pomogą Ci zrozumieć:

Jak działają nowoczesne organizacje IT i usług cyfrowych

 • jak strumienie wartości zwiększają szybkość i wydajność
 • w jaki sposób zasady kulturowe lub behawioralne kierują pracą, która przynosi korzyści szerszej organizacji
 • jak korzystać z powszechnie używanych terminów i koncepcji zarządzania usługami

 

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-34-109-2

 

 

ITIL® 4: Tworzenie, dostarczanie i wspieranie

 

ITIL4 Managing Professional Create, Deliver & Support obejmuje „podstawowe” działania związane z zarządzaniem usługami i rozszerza obecny zakres ITIL o „tworzenie” usług. Koncentruje się na integracji różnych strumieni wartości i działań w celu tworzenia, dostarczania i wspierania produktów i usług opartych na technologiach informatycznych, jednocześnie obejmując praktyki, metody i narzędzia wspierające.

Zapewnia praktykom IT zrozumienie jakości usług i metod poprawy, umożliwiając im dalsze dostarczanie klientom innowacyjnych, ale niezawodnych usług wspieranych technologią na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

ITIL 4 Create, Deliver and Support jest skierowany do osób, które kontynuują swoją przygodę z zarządzaniem usługami, menedżerów ITSM i praktyków ITSM zarządzających działaniem produktów i usług opartych na IT i cyfrowych oraz osób odpowiedzialnych za ich kompleksowe dostarczanie.

 

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-34-214-3

 

ITIL® 4: Zwiększanie wartości dla interesariuszy

 

Wytyczne „ITIL® 4: Zwiększanie wartości dla interesariuszy” obejmują wszystkie formy zaangażowania i interakcji między dostawcami usług a ich klientami, użytkownikami, dostawcami i partnerami.

Umożliwia praktykom i organizacjom dostarczanie wyjątkowej wartości poprzez skupienie się na przekształceniu popytu w wymierne korzyści za pośrednictwem usług wspieranych przez IT.

Ułatwiając skuteczne zarządzanie interesariuszami, profesjonaliści cyfrowi są w stanie lepiej kierować do interesariuszy odpowiednie oferty usług i propozycje wartości, wyróżniając siebie i swoje organizacje w konkurencyjnym i wymagającym środowisku.

Wskazówki dotykają dalej ścieżki klienta, umożliwiając kandydatom kształtowanie wymagań klientów, zarządzanie relacjami i optymalizację obsługi klienta. Umożliwi również kandydatom zwiększenie satysfakcji interesariuszy poprzez współtworzenie wartości i wypracowanie wspólnie uzgodnionych wymagań.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-34-211-2

 

ITIL® 4: IT wysokich prędkości

 

ITIL 4 IT wysokich prędkości

 

Wytyczne ITIL4 Managing Professional High Velocity IT badają konwergencję między biznesem a IT, zapewniając kandydatom specjalistyczny wgląd w sposoby, w jakie organizacje cyfrowe i cyfrowe modele operacyjne funkcjonują w szybko zmieniającym się środowisku.

Podkreślając różnicę między transformacją IT a transformacją cyfrową, wytyczne umożliwiają identyfikację nowych możliwości inwestycji cyfrowych, prowadzących do znacznych możliwości biznesowych.

Zachęcając specjalistów IT i informatyków do doskonalenia swoich umiejętności poprzez zwiększanie szybkości i poprawę jakości świadczenia usług, wytyczne koncentrują się na tworzeniu większej wartości poprzez promowanie nowych metod pracy i kwestionowanie istniejących sposobów myślenia. Obejmuje najnowocześniejszą technologię cyfrową w celu optymalizacji usług dla użytkowników końcowych i wdrażania myślenia projektowego, ułatwiając budowę złożonych, ale adaptacyjnych systemów.

Niniejsze wytyczne obejmują szereg innowacyjnych metod pracy, takich jak praktyki DevOps oraz podejścia Lean i Agile. Został zaprojektowany, aby pomóc wypełnić lukę między praktykami programistycznymi i operacyjnymi oraz jak najlepiej wspierać dostarczanie cyfrowe od optymalizacji po radykalną transformację.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-34-312-6

 

ITIL® 4: Strategia cyfrowa i informatyczna

 

ITIL 4: Strategia cyfrowa i informatyczna

 

Wytyczne ITIL4 Digital & IT podnoszą dyskusję wokół koncepcji ITIL na poziom strategii korporacyjnej, umożliwiając IT i liderom cyfrowym wpływanie na strategiczne decyzje biznesowe i kierowanie nimi, poprzez tworzenie odpowiedniej strategii cyfrowej dostosowanej do szerszych celów międzyorganizacyjnych.

Zawiera wskazówki, w jaki sposób strategia powinna wpływać na projektowanie, dostarczanie i wsparcie usług w całym łańcuchu wartości usług w organizacji.

Wskazówki są skierowane do dyrektorów IT i biznesowych, szefów działów, aspirujących specjalistów C-Suite i innych starszych liderów biznesowych, którzy chcą strategicznie pozycjonować organizację w obliczu cyfrowych przełomów, opracować cyfrową wizję i zbudować solidną strategię cyfrową na rzecz długoterminowego wzrostu.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-34-318-8

 

 

Jak kupić podręczniki ITIL 4 Edition w wersji papierowej?

Od 1. 2. 2022:

 • Podręczniki ITIL® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin
 • Wersję papierową podręcznika można kupić, tylko poprzez akredytowane organizacje szkoleniowe (ATO).

W sprawie papierowej wersji podręcznika ITIL® zapraszamy do kontaktu z nami telefonicznie: + 48 60 333 666 3 lub e-mailem: info@skills.pl.

 

Referencje – podręczniki PRINCE2®, M_o_R®, MSP®, MoR®, ITIL® 4

Uniwersytet Jagieloński – referencje – podręczniki

referencje podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - Uniwersytet Jagieloński

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk – referencje – podręczniki

podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - referencje WSISiZ

 

Uniwersytet Łódzki – referencje – podręczniki

podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - Uniwersytet Łódzki referencje

 

Gdański Uniwersytet Medyczny – referencje – podręczniki

 podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - Gdański Uniwersytet Medyczny referencje

Inspektorat Uzbrojenia – referencje – podręczniki

podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - Inspektorat Uzbrojenia referencje

© 2022 – 2023, admin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.