Skills sp. z o.o.

ITIL® papierowe wersje polskie podręczników

 

ITIL® 4: Foundation ITIL 4 Edition – wersja polska

 

 

Wytyczne ITIL 4 Foundation wprowadzają kompleksowy model operacyjny do tworzenia, dostarczania i ciągłego doskonalenia produktów i usług opartych na technologii.

Poradnik jest przeznaczony dla każdego, kto musi zrozumieć kluczowe koncepcje świadczenia usług informatycznych i cyfrowych oraz kto jest zainteresowany pomocą swojej organizacji w przyjęciu nowej kultury zarządzania usługami.

Jest przeznaczony dla profesjonalistów rozpoczynających swoją przygodę z ITIL 4 lub osób, które chcą zaktualizować swoją dotychczasową wiedzę ITIL.
Wskazówki pomogą Ci zrozumieć:

Jak działają nowoczesne organizacje IT i usług cyfrowych

  • jak strumienie wartości zwiększają szybkość i wydajność
  • w jaki sposób zasady kulturowe lub behawioralne kierują pracą, która przynosi korzyści szerszej organizacji
  • jak korzystać z powszechnie używanych terminów i koncepcji zarządzania usługami

 

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-34-109-2

 

 

ITIL® 4: Tworzenie, dostarczanie i wspieranie

 

ITIL4 Managing Professional Create, Deliver & Support obejmuje „podstawowe” działania związane z zarządzaniem usługami i rozszerza obecny zakres ITIL o „tworzenie” usług. Koncentruje się na integracji różnych strumieni wartości i działań w celu tworzenia, dostarczania i wspierania produktów i usług opartych na technologiach informatycznych, jednocześnie obejmując praktyki, metody i narzędzia wspierające.

Zapewnia praktykom IT zrozumienie jakości usług i metod poprawy, umożliwiając im dalsze dostarczanie klientom innowacyjnych, ale niezawodnych usług wspieranych technologią na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

ITIL 4 Create, Deliver and Support jest skierowany do osób, które kontynuują swoją przygodę z zarządzaniem usługami, menedżerów ITSM i praktyków ITSM zarządzających działaniem produktów i usług opartych na IT i cyfrowych oraz osób odpowiedzialnych za ich kompleksowe dostarczanie.

 

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-34-214-3

 

ITIL® 4: Zwiększanie wartości dla interesariuszy

 

Wytyczne „ITIL® 4: Zwiększanie wartości dla interesariuszy” obejmują wszystkie formy zaangażowania i interakcji między dostawcami usług a ich klientami, użytkownikami, dostawcami i partnerami.

Umożliwia praktykom i organizacjom dostarczanie wyjątkowej wartości poprzez skupienie się na przekształceniu popytu w wymierne korzyści za pośrednictwem usług wspieranych przez IT.

Ułatwiając skuteczne zarządzanie interesariuszami, profesjonaliści cyfrowi są w stanie lepiej kierować do interesariuszy odpowiednie oferty usług i propozycje wartości, wyróżniając siebie i swoje organizacje w konkurencyjnym i wymagającym środowisku.

Wskazówki dotykają dalej ścieżki klienta, umożliwiając kandydatom kształtowanie wymagań klientów, zarządzanie relacjami i optymalizację obsługi klienta. Umożliwi również kandydatom zwiększenie satysfakcji interesariuszy poprzez współtworzenie wartości i wypracowanie wspólnie uzgodnionych wymagań.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-34-211-2

 

ITIL® 4: IT wysokich prędkości

 

ITIL 4 IT wysokich prędkości

 

Wytyczne ITIL4 Managing Professional High Velocity IT badają konwergencję między biznesem a IT, zapewniając kandydatom specjalistyczny wgląd w sposoby, w jakie organizacje cyfrowe i cyfrowe modele operacyjne funkcjonują w szybko zmieniającym się środowisku.

Podkreślając różnicę między transformacją IT a transformacją cyfrową, wytyczne umożliwiają identyfikację nowych możliwości inwestycji cyfrowych, prowadzących do znacznych możliwości biznesowych.

Zachęcając specjalistów IT i informatyków do doskonalenia swoich umiejętności poprzez zwiększanie szybkości i poprawę jakości świadczenia usług, wytyczne koncentrują się na tworzeniu większej wartości poprzez promowanie nowych metod pracy i kwestionowanie istniejących sposobów myślenia. Obejmuje najnowocześniejszą technologię cyfrową w celu optymalizacji usług dla użytkowników końcowych i wdrażania myślenia projektowego, ułatwiając budowę złożonych, ale adaptacyjnych systemów.

Niniejsze wytyczne obejmują szereg innowacyjnych metod pracy, takich jak praktyki DevOps oraz podejścia Lean i Agile. Został zaprojektowany, aby pomóc wypełnić lukę między praktykami programistycznymi i operacyjnymi oraz jak najlepiej wspierać dostarczanie cyfrowe od optymalizacji po radykalną transformację.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-34-312-6

 

ITIL® 4: Strategia cyfrowa i informatyczna

 

ITIL 4: Strategia cyfrowa i informatyczna

 

Wytyczne ITIL4 Digital & IT podnoszą dyskusję wokół koncepcji ITIL na poziom strategii korporacyjnej, umożliwiając IT i liderom cyfrowym wpływanie na strategiczne decyzje biznesowe i kierowanie nimi, poprzez tworzenie odpowiedniej strategii cyfrowej dostosowanej do szerszych celów międzyorganizacyjnych.

Zawiera wskazówki, w jaki sposób strategia powinna wpływać na projektowanie, dostarczanie i wsparcie usług w całym łańcuchu wartości usług w organizacji.

Wskazówki są skierowane do dyrektorów IT i biznesowych, szefów działów, aspirujących specjalistów C-Suite i innych starszych liderów biznesowych, którzy chcą strategicznie pozycjonować organizację w obliczu cyfrowych przełomów, opracować cyfrową wizję i zbudować solidną strategię cyfrową na rzecz długoterminowego wzrostu.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-34-318-8

 

Jak kupić podręczniki ITIL 4 Edition w wersji papierowej?

Od 1. 2. 2022:

  • Podręczniki ITIL® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin
  • Wersję papierową podręcznika można kupić, tylko poprzez akredytowane organizacje szkoleniowe (ATO).

W sprawie papierowej wersji podręcznika ITIL® zapraszamy do kontaktu z nami telefonicznie: + 48 60 333 666 3 lub e-mailem: info@skills.pl.

 

 

 

Referencje – podręczniki PRINCE2®, M_o_R®, MSP®, MoR®, ITIL® 4

Uniwersytet Jagieloński – referencje – podręczniki

referencje podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - Uniwersytet Jagieloński

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk – referencje – podręczniki

podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - referencje WSISiZ

 

Uniwersytet Łódzki – referencje – podręczniki

podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - Uniwersytet Łódzki referencje

 

Gdański Uniwersytet Medyczny – referencje – podręczniki

 podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - Gdański Uniwersytet Medyczny referencje

Inspektorat Uzbrojenia – referencje – podręczniki

podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - Inspektorat Uzbrojenia referencje

 

© 2023, admin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.