Skills sp. z o.o.

Podręcznik facylitacji wg. modelu Proces Iceberg

Facylitacja – wiedza, umiejętności, sztuka czy magia?Licencja: T. Mann, J. Marszewska

„Facylitacja – wiedza, umiejętności, sztuka czy magia?”

Podręcznik opisuje jedną z bardziej popularnych ostatnio metod facylitacji tzn. Model Process Iceberg.

Wiedza opisana w podręczniku „Facylitacja – wiedza, umiejętności, sztuka czy magia” składa się z 2 części. Pierwsza z nich opisuje podstawy pracy facylitatora, a druga z nich omawia modele narzędzia i techniki.

W pierwszej części osoba ucząca się facylitacji dowie się czym się różni rola facylitatora od innych profesji.

Tego czym różni się przedmiot spotkania (Zadanie) od tego w jaki sposób spotkanie jest prowadzone (Proces).

Wyjaśnia również jak rozpoznać poziom dojrzałości grupy (Dysfunkcyjna, Przejściowa, Świadoma Procesu), oraz poziom złożoności samego Zadania (Pewne, Złożone, Niepewne).

Kolejne rozdziały tłumaczą jak przeprowadzić pierwsze spotkanie z klientem, zaplanować agendę spotkania (w tym uwzględniają formaty: Każdy, Grupa, Jeden do Wszystkich, Wszyscy do Jednego), uzgodnić z grupą rolę facylitatora w trakcie spotkania, facylitować samo spotkanie, oraz jak ocenić spotkanie po jego zakończeniu.

Dodatkowo czytelnik dowie się jak rozpoznać i zrozumieć różne typy osobowości dzięki Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

W ostatnich rozdziałach tej części dowie się również jakie cechy osobowości powinien posiadać skuteczny facylitator.

Druga część podręcznika wymienia i wyjaśnia najbardziej przydatne modele, narzędzia i techniki pracy facylitacji. Jest ich 38.

Niektóre z nich są dosyć szeroko znane i stosowane w organizacjach np. burza mózgów tj. Brain storming.

Są też takie, które pomimo ich wyjątkowej prostoty i łatwości zastosowania np. Brain dumping (polegający na zapisywaniu przez uczestników spotkania wszystkiego co wiedzą na dany temat) nie są szerzej znane jak i stosowane.

Wśród nich można wymienić takie jak np.:

  • Analogia,
  • Klastrowanie,
  • Łączenie,
  • Alegoria – Dzień w ZOO,
  • Jak jest i jak nie jest.

Niektóre z nich można samodzielnie zrozumieć na podstawie lektury podręcznika. Są też takie, które wymagają wyjaśnienia przez kogoś, kto je rozumie i sam kiedyś stosował.

 

Szkolenia

Podręcznik jest dostępny w ramach szkolenia akredytowanego.

W sprawie podręcznika zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: info@skills.pl lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

 

Referencje – podręczniki PRINCE2®, M_o_R®, MSP®, MoR®, ITIL® 4

Uniwersytet Jagieloński – referencje – podręczniki

referencje podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - Uniwersytet Jagieloński

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk – referencje – podręczniki

podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - referencje WSISiZ

 

Uniwersytet Łódzki – referencje – podręczniki

podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - Uniwersytet Łódzki referencje

 

Gdański Uniwersytet Medyczny – referencje – podręczniki

 podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - Gdański Uniwersytet Medyczny referencje

Inspektorat Uzbrojenia – referencje – podręczniki

podręczniki PRINCE2, M_o_R, MSP, ITIL - Inspektorat Uzbrojenia referencje

© 2022 – 2023, admin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.