Skills sp. z o.o.

Coaching Kierowników

Coaching, a szkolenie

Raport „70-20-10 From Research to Rules to Real World Practices” pokazuje, że szkolenia nie dają wystarczających rezultatów, jeśli chodzi o podnoszenie efektywności menedżerów.

Szkolenia akredytowane zapewniają wiedzę dostarczoną zgodnie z zatwierdzonym programem szkoleniowym. Nie pozostawiają miejsca na szczegółowe omówienie zagadnień z którymi muszą poradzić sobie uczestnicy.

O ile pozwalają na przekazanie wiedzy i kształcenie niektórych umiejętności (np. tworzenia diagramów sieciowych typu CPM lub PERT). Nie do końca pozwalają na wsparcie Kierownika w jego środowisku pracy, tak by mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.

Po zakończeniu szkolenia osoby posiadają wiedzę i umiejętności. Muszą jednak samodzielnie radzić sobie z wdrożeniem nowej wiedzy w praktyce.

Lincoln Electric Bester_referencje_coachingLicencja: Wystawca

Coaching Kierownika

Coaching Kierownika ma na celu zwiększenie jego skuteczności w zarządzaniu i temu jest przeznaczony.

Temat pochodzi zazwyczaj od osoby coach’owanej. Jednak w przypadku, gdy pojawia się również trzecia strona nazywana „sponsorem coachingu” sytuacja może ulec zmianie.

Coaching jest czasami inicjowany poprzez kogoś (przełożonego, PMO), kto zauważa konieczność wsparcia Kierownika w obszarach słabszych. Wtedy to temat sesji narzucany jest przez sponsora.

 

Valeo_referencje_coachingLicencja: Wystawca

Tematy coachingu

Coaching Kierowników zapewnia indywidualną formę rozwoju. Zwiększa ona poziom zwrotu z inwestycji w kompetencje menedżera.

Tematami sesji mogą być:

  • Zarządzanie czasem własnym jak i zespołu,
  • Zarządzanie zespołem projektowym,
  • Zarządzanie komunikacją z interesariuszami,
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie,
  • Określanie ścieżki kariery,
  • Planowanie rozwoju zawodowego.

 

 

referencje_coaching_Accuratus_skillsLicencja: Wystawca

Przebieg sesji

Sesje coachingowe trwają od 0,5 do 1,5 godziny, a czas ich trwania wynika z uzgodnień pomiędzy stronami.

Największe postępy w realizacji celów lub rozwiązywaniu problemów osoba coach’owana robi pomiędzy sesjami. Wtedy kiedy realizowane są ustalenia z sesji.

W związku z tym skuteczność coachingu można oceniać dopiero po kilku sesjach.

Coach

  • nie ocenia osoby coach’owanej – to założenie wynika z tego, że rolą coachingu, jak opisano powyżej, jest zbudowanie zdolności samodzielnego radzenia sobie z problemami. Rolą coacha nie jest bycie zewnętrznym autorytetem, który będzie oceniał proponowane lub poprzednie działania osoby coach’owanej.

 

  • nie narzuca rozwiązania (w tzw. „czystym coachingu” nawet nie sugeruje) – oznacza, że to rolą osoby coach’owanej wyszukanie odpowiedniego z jej perspektywy rozwiązania. Nie jest rolą coacha podanie gotowego rozwiązania – taki właśnie podział ról powoduje przejmowanie odpowiedzialności za swoje działania przez osobę coach’owaną.

W sprawie sesji coachingowych dla Kierowników zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: info@skills.pl lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

 

© 2023, admin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.