Skills sp. z o.o.

Polityka prywatności skills®

Polityka ta opisuje w jaki sposób przedsiębiorstwa w zakresie skills® grupy z tym skills® 2004 UG, Im Technologiepark 1 15234 Frankfurt, Niemcy i skills® sp. z oo Puławska 145 02-715 Warszawa, Polska (łącznie „skills®” lub „my”) zbieramy i przetwarzamy dane identyfikujące osoby („Dane Osobowe”) będące klientami i innymi użytkownikami naszych usług („Użytkownicy”, „Ty ”) oraz związane z tym prawa. Niniejsza Polityka dotyczy produktów i usług skills®, w tym stron internetowych obsługiwanych przez skills®. Twoja prywatność jest dla nas niezwykle ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci bezpieczne i bezproblemowe doświadczenie podczas odwiedzania naszych stron internetowych i korzystania z naszych usług.

1. Jak zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe

Możemy gromadzić i/lub przetwarzać Twoje Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką, w celach opisanych poniżej. Przetwarzamy Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych ze świadczeniem szkoleń i powiązanych usług, w celu realizacji zawartych z Tobą umów, a w niektórych przypadkach na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

a. Usługi szkoleniowe

Skills® świadczy usługi szkoleniowe („Usługi szkoleniowe”) jako akredytowana organizacja szkoleniowa (ATO). Możemy gromadzić Twoje Dane Osobowe (w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nagrania wideo i audio z sesji szkoleniowych oraz inne informacje) w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, prowadzenia szkoleń i zapewnienia ważności procesu szkoleniowego. Niektóre Dane Osobowe muszą być gromadzone zgodnie z naszymi procedurami w celu świadczenia Usług szkoleniowych, a inne Dane Osobowe są gromadzone w celu zapewnienia dobrego doświadczenia.

Skills® wykorzystuje Twoje Dane Osobowe w celu świadczenia Usług Szkoleniowych. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do wewnętrznych celów badawczo-rozwojowych lub kontroli jakości, a fragmenty pracy szkoleniowej w formie zanonimizowanej mogą być powielane w opublikowanych materiałach przygotowawczych do szkolenia. W procesie świadczenia Usług Szkoleniowych tworzymy dodatkowe Dane Osobowe, w tym wyniki szkoleń. Zapisy sesji szkoleniowych są przechowywane przez jeden (1) rok, aby zapewnić zapis jakości szkolenia.

Niektóre z naszych usług szkoleniowych są oferowane we współpracy z (i) organizacjami (w tym władzami publicznymi), które dostarczają treści szkoleniowe lub w inny sposób autoryzują szkolenia („Akredytowane instytuty egzaminacyjne”) i/lub (ii) organizacjami, które są autoryzowane i zatwierdzone przez skills® dla świadczenie Usług Szkoleniowych („Partnerzy”). Niektórzy autoryzowani Partnerzy mogą również świadczyć usługi szkoleniowe związane ze szkoleniami skills®. Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe tym Akredytowanym Instytutom Egzaminacyjnym i Partnerom w zakresie niezbędnym do świadczenia Ci Usług Szkoleniowych. Wymagamy od akredytowanych instytutów egzaminacyjnych i partnerów przestrzegania przepisów o ochronie danych, ale nie ponosimy bezpośredniej odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności. Aby uzyskać informacje na temat tych praktyk, zapoznaj się z polityką prywatności Akredytowanego Instytutu Egzaminacyjnego związaną z Twoim szkoleniem (nasze strony internetowe zawierają informacje o Akredytowanych Instytutach Egzaminacyjnych) oraz Partnerze(ach), z których usług korzystasz.

Skills® prowadzi rejestr zawierający dane wszystkich przeszkolonych osób.

b. Usługi szkoleniowe – Wsparcie

Skills® świadczy Usługi Szkoleniowe we współpracy z siecią Partnerów, innymi organizacjami wspierającymi oraz osobami indywidualnymi, w tym trenerami, inwigilatorami szkoleń, asesorami, audytorami i innymi. Gromadzimy Dane Osobowe osób świadczących takie usługi wspierające („Personel szkoleniowy”) w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa szkolenia, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o zatrudnieniu (np. rola skills® i doświadczenie), narodowość, kraj pochodzenia nagrania językowe, wideo i audio z sesji szkoleniowych oraz inne informacje. Zapisy są przechowywane przez pięć (5) lat od zakończenia naszej relacji z personelem szkoleniowym (lub nieudanego zastosowania personelu szkoleniowego).

Wykorzystujemy Dane Osobowe Personelu Szkoleniowego do świadczenia Usług Szkoleniowych oraz do zarządzania naszymi relacjami z Personelem Szkoleniowym i podmiotami, które ich zatrudniają. Możemy ujawnić Dane Osobowe Personelu Szkoleniowego Akredytowanym Instytutom Egzaminacyjnym, w których szkoleniach Personel Szkoleniowy jest zaangażowany.

c. Nadzór online

Skills® opcjonalnie oferuje szkolenia z nadzorem online dla Użytkowników, którzy chcą przystąpić do egzaminu online w swojej lokalizacji (tj. prawie wszędzie, gdzie mają dostęp do Internetu). Nadzór online skills® łączy użytkowników za pośrednictwem kamery internetowej bezpośrednio z autoryzowanym opiekunem skills® (Invigilator), który prowadzi ich przez cały egzamin i monitoruje sesję egzaminacyjną.

Nadzór online obejmuje następujące zapisy fotograficzne sesji egzaminacyjnych i kandydatów do egzaminów („Kandydaci”):

 • Nagrywamy sesję egzaminacyjną (wideo i dźwięk) zapewniając jej bezpieczeństwo i integralność. Nagrania są przechowywane przez jeden (1) rok w celu udokumentowania integralności szkolenia.
 • W przypadku niektórych egzaminów nadzorowanych możemy również za powiadomieniem Kandydata sfotografować Kandydata w celu bieżącej identyfikacji i włączenia do zestawienia wyników szkolenia (które może być udostępniane stronom trzecim, jak wyjaśniono w paragrafie 3 poniżej). Zdjęcia są przechowywane zgodnie z naszą polityką przechowywania jako część ewidencji wyników szkolenia w skills®.

d. Konto online

Wszyscy uczestnicy szkolenia Skills® (a w pewnych okolicznościach także inni Użytkownicy) muszą posiadać konto online („Konto Skills®”), które jest tworzone i dostępne za pośrednictwem strony internetowej skills®. Użytkownicy mogą również dobrowolnie założyć Konto. Twoje Konto zawiera niektóre lub wszystkie Twoje Dane Osobowe, które posiadamy, i ułatwia Ci korzystanie z naszych usług. Możesz zażądać usunięcia swojego Konta w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres info@skills.pl, chociaż może to ograniczyć naszą zdolność do świadczenia Ci usług. Możemy być zobowiązani do zachowania niektórych Danych Osobowych po usunięciu konta w celu zapewnienia funkcjonowania Usług szkoleniowych.

e. Usługi obsługi klienta

Skills® oferuje obsługę klienta Użytkownikom (zarówno organizacjom, jak i indywidualnym Kandydatom), za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w celu monitorowania i szkolenia oraz w celu ulepszenia naszych usług. Nagrania telefoniczne są przechowywane do piętnastu (15) dni, a wiadomości e-mail przez okres do jednego (1) roku.

d. Dostawcy

Zbieramy dane o dostawcach towarów i usług w celu zarządzania naszymi relacjami z dostawcami. Informacje mogą zawierać dane osobowe przedstawicieli dostawców.

g. Komunikacja marketingowa

Jeśli zdecydowałeś się na otrzymywanie komunikatów marketingowych od skills®, możemy kontaktować się z Tobą na różne sposoby (np. e-mail, telefon), aby informować Cię o produktach i usługach skills® oraz o innych osiągnięciach skills®. Partnerom i Akredytowanym Instytutom Egzaminacyjnym nie wolno wykorzystywać Państwa Danych Osobowych do celów marketingowych lub podobnych, chyba że wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Masz możliwość zrezygnowania z takiej komunikacji w dowolnym momencie, korzystając z linków „anuluj subskrypcję” w komunikacji lub kontaktując się z nami pod adresem info@skills.pl.

h. Ankiety

Od czasu do czasu Skills® może przeprowadzać ankiety, badania i podobne inicjatywy („Ankiety”), aby poprosić Użytkowników o informacje, które pomogą nam ulepszyć nasze produkty, usługi i praktyki operacyjne. Uczestnictwo w Ankiecie jest zawsze dobrowolne, a Dane Osobowe podawane w odpowiedziach na Ankiety zawsze pozostaną ściśle poufne. Wyniki Ankiet mogą być agregowane i anonimizowane, a takie zanonimizowane informacje mogą być udostępniane stronom trzecim.

i. Pliki cookie, analityka i spersonalizowane reklamy

Skills® wykorzystuje pliki cookie na swoich stronach internetowych w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika, zwiększenia bezpieczeństwa oraz zwalczania oszukańczej i/lub złośliwej aktywności w sieci. Te pliki cookie zawierają informacje o stanie logowania. Możesz dostosować ustawienia przeglądarki, aby odrzucić lub ograniczyć pliki cookie. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z części naszych witryn.

Korzystamy również z Google Analytics, aby ulepszać zawartość i funkcje naszych witryn internetowych i usług ochrony online (poprzez zbieranie informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z tych usług) oraz usługi Google AdWords, aby dostarczać Ci reklamy dostosowane do Twoich zainteresowań i preferencji. Google anonimowo gromadzi informacje, takie jak wiek, płeć, położenie geograficzne, wyświetlenia stron internetowych i wizyty na innych stronach internetowych, w tym za pomocą plików cookie. Możesz zarządzać preferencjami plików cookie za pośrednictwem swojego konta Google, przechodząc do Ustawień konta Google i edytując swoje preferencje. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, możesz zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Usługi dla dzieci

W przypadku, gdy Użytkownikiem naszych usług jest dziecko w wieku poniżej 16 lat, poprosimy o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych osoby sprawującej władzę rodzicielską nad dzieckiem.

 1. Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Nigdy nie sprzedajemy Twoich Danych Osobowych ani nie ujawniamy ich stronom trzecim w celach marketingowych (jeśli Akredytowane Instytuty Egzaminacyjne, których szkolenia prowadzisz, sprzedają Ci inne usługi, ich obowiązkiem jest przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych – patrz paragraf 9 poniżej).

Możemy ujawnić Dane Osobowe stronom trzecim w następujących okolicznościach:

 • jeśli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę w ramach Usług Szkoleniowych, w tym:
  • udostępnianie akredytowanym instytutom egzaminacyjnym, jak opisano w pkt 1.a i 1.b
  • podczas szkoleń, poprzez kontakt pomiędzy Personelem Szkoleniowym a kandydatami
 • ujawniając Twoje wyniki szkolenia:
  • Partnerowi, w którym odbyłeś szkolenie, aby Ci je przekazał
  • na żądanie Twojego pracodawcy lub innej osoby lub podmiotu, który zarezerwował szkolenie w Twoim imieniu (bezpośrednio lub za pośrednictwem Partnera)
 • dostawcom, którzy wspierają usługi Skills®, z odpowiednimi umowami, aby zapewnić, że Dane Osobowe są wykorzystywane wyłącznie do tych usług wspierających i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności
 • gdy wymaga tego prawo lub nakaz sądowy lub jest to wymagane przez organ regulacyjny lub rządowy prawnie upoważniony do żądania takiego ujawnienia
 • jeśli jesteś podejrzany i/lub badany w związku z nadużyciami w szkoleniu
 • jeśli jest to wymagane w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa skills®, jej partnerów biznesowych lub Akredytowanych Instytutów Egzaminacyjnych.
 1. Przechowywanie danych osobowych

Tam, gdzie przechowywanie danych osobowych jest wymagane przez prawo, skills® przestrzega wymaganych okresów przechowywania. W innych okolicznościach skills® przechowuje Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów biznesowych określonych powyżej. W niektórych szczególnych okolicznościach krótsze okresy przechowywania są określone w niniejszej Polityce.

 1. Przekazywanie danych za granicę

Dążymy do przestrzegania przepisów o ochronie danych we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, w tym prawa Unii Europejskiej. Możemy przekazywać Dane Osobowe za granicę zgodnie z obowiązującym prawem. Kiedy przekazujemy lub przechowujemy Dane Osobowe mieszkańców UE poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych UE i jej państw członkowskich.

 1. Prawa dotyczące Twoich danych osobowych

Masz prawo do wglądu, poprawiania lub usuwania swoich Danych Osobowych. Przyjmujesz jednak do wiadomości i akceptujesz, że po usunięciu określonych Danych Osobowych weryfikacja certyfikatu i inne usługi świadczone przez skills® mogą nie być dostępne. Zgodnie z prawem UE masz pewne prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie oparte na zgodzie oraz do przenoszenia swoich danych osobowych do innych usługodawców. Aby skorzystać z tych praw, wyślij e-mail na adres info@skills.pl.

 1. Bezpieczeństwo i integralność danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych przed nieuprawnionym wykorzystaniem, dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

 1. Zakupy online

Skills® oferuje produkty, szkolenia i usługi do zakupu na odległość i drogą elektroniczną. Płatności są przetwarzane bezpiecznie przez naszych wybranych procesorów płatności. Skills® nie przechowuje żadnych informacji o kartach kredytowych ani debetowych. Informacje te są bezpiecznie dostarczane przez użytkowników bezpośrednio do naszych procesorów płatności w momencie zakupu.

 1. Usługi i witryny stron trzecich

Skills® świadczy Usługi szkoleniowe we współpracy z Akredytowanymi Instytutami Egzaminacyjnymi i Partnerami (patrz punkt 1.a powyżej), a strony skills® zawierają łącza do stron internetowych osób trzecich. Skills® nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość jakichkolwiek usług i stron internetowych osób trzecich. Aby uzyskać informacje na temat praktyk ochrony prywatności innych organizacji, należy zapoznać się z politykami prywatności tych organizacji.

 1. Zmiany w Polityce

Możemy zmienić niniejszą Politykę w celu odzwierciedlenia zmian w produktach skills® lub przepisach prawa lub z innych powodów. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce, powiadomimy Cię o tym e-mailem. W przypadku korzystania z usług skills® po powiadomieniu o takich zmianach będziesz związany wszelkimi zmianami w niniejszej Polityce.

 1. Pytania i skargi

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki lub Twoich Danych Osobowych przechowywanych przez skills®, wyślij e-mail na adres info@skills.pl. Masz również prawo do złożenia skargi do organów ochrony danych w Twoim kraju w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo (np. Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych lub odpowiednie przepisy dotyczące prywatności innych krajów).

 

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.