Skills sp. z o.o.

Jak zadbać o swoje umiejętności miękkie?

Czy certyfikat wystarczy…?

 

Zdobywanie kolejnych certyfikatów Agile PM®, PRINCE2® przez osoby pracujące w środowisku projektowym jest niewątpliwie cenne, dla samego pracownika, jak i jego pracodawcy. Warto  jednak pamiętać  o umiejętnościach miękkich, które są  kluczowe dla powodzenia projektów i osiągnięcia sukcesu w karierze zawodowej.

Szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatów Agile PM®, PRINCE2® umożliwiają wprowadzenie w organizacji  m.in. wspólnego, zrozumiałego języka i pozwalają  na oszczędność czasu i wysiłków, co przekłada się na bezpośrednie korzyści dla organizacji. Po szkoleniach i zdobyciu wiedzy, potwierdzonej certyfikatem – efektem jest również zwiększenie świadomości pracowników na temat ich ról i zakresów odpowiedzialności w czasie trwania projektu.


Według danych dostępnych na portalu pmblog.pl, wynika, że w roku 2012:


– liczba egzaminów PRINCE2® na świecie przekroczyła już 1 mln;
– jeśli chodzi o PMI, to certyfikat PMP ma ponad 636 tys. osób, a 26,5 tys. posiada certyfikat CAPM®
– do tej pory w swoim systemie IPMA certyfikowała 194 tys. osób.

Jednak rozwój profesjonalny, to nie tylko zdobywanie wiedzy i  „kolekcjonowanie” certyfikatów. Nie mniej istotne są również: umiejętność praktycznego zastosowania danej metodyki w projekcie, odpowiednie zarządzanie zespołem, czasem, stresem oraz odpowiednia komunikacja czy budowanie autorytetu – wszystkie te elementy są równie ważne.

 

Po co umiejętności miękkie?

 

Nie jest tajemnicą, że często pracę można dostać  nie tylko dzięki doświadczeniu i dyplomom, lecz także ze względu na  wysokorozwinięte zdolności społeczne. Z tego samego powodu można ją jeszcze łatwiej stracić – bo jeśli zdolności społeczne u nas kuleją, to  prędzej czy później poniesiemy porażkę.  Wysokie kompetencje społeczne są wymagane zwłaszcza od Kierowników Projektów,  którzy większość czasu spędzają w interakcjach z zespołem projektowym, ze współpracownikami, przełożonymi i klientami.

 

„Znacznie łatwiej jest przeszkolić ludzi w zakresie ekonomii, matematyki, geografii czy socjologii niż nauczyć ich praktycznej sprawności społecznej”.
dr hab Piotr Płoszajski, prof. SGH

Zwiększ swoją atrakcyjność

 

Rynek pracy jest dynamiczny, coraz to pojawiają nowi profesjonaliści, a pracodawcy oczekują kolejnych certyfikatów Agile PM®, PRINCE2®. Konkurencja jest duża, więc  aby nie dać się wyprzedzić i chcąc się odróżnić od innych (mających często podobne dyplomy do naszych)-  warto  popracować nad  rozwojem profesjonalnym w zakresie umiejętności miękkich.  W dzisiejszych czasach sukces i przetrwanie w biznesie zależy od tego, czy firma umie nawiązać dobre relacje z pracownikami oraz partnerami biznesowymi. Właśnie dlatego, kompetencje miękkie  są u pracowników mile widziane.

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem”.
John D. Rockefeller

 

Wybierz odpowiedni sposób rozwoju umiejętności miękkich

Istnieją różne sposoby rozwoju kompetencji miękkich, jednak wszystkie wymagać będą od nas  pracy,  treningu, jednym słowem – wysiłku. Jest wiele metod, mogą być pomocne, a każda  z nich ma swoje wady i zalety, jest jednak w czym wybierać. Warto skorzystać z pomocy specjalistycznych rozwiązań, lub osób profesjonalnie się zajmujących pomocą w danym obszarze, dlatego przyjrzyjmy się tym ostatnio najbardziej popularnym.

Poznaj swoje mocne i słabe strony

W rozwoju zawodowym istotne jest  poznanie swoich mocnych i słabych stron. Narzędziem w tym pomocnym mogą być różnego rodzaju testy osobowościowe, dostarczające informacji na temat profesjonalnych kompetencji danej osoby i przewidujące jej przyszłe zachowania w danym obszarze. Wskazują też nad czym warto popracować, na co warto zwrócić uwagę i który obszar działa bez zastrzeżeń. Testy osobowościowe są polecane zwłaszcza Kierownikom Projektów, gdyż dostarczają realistycznej perspektywy na temat osobowości danej jednostki i przewidują jej przyszłe zachowanie, jak i opisują szeroki zakres aspektów osobowości.

 

Pomocny coach

Można także skonsultować dany obszar wymagający wsparcia z kimś bardziej doświadczonym, pomocnym np. z mentorem, trenerem, facylitatorem czy coachem. Taka osoba, żeby nie przynieść więcej szkody niż pożytku, powinna być nie tylko wysokiej klasy specjalistą, lecz mieć także specjalistyczne wykształcenie. Niezbędne będą również umiejętności interpersonalne takiego pomocnika, aby w przystępny i zrozumiały sposób umiał podzielić się swoją wiedzą czy nas wesprzeć.

Coaching pozwala na rozwój kompetencji pod okiem doświadczonego coacha. W odróżnieniu od  szkoleń, coaching opiera się na analizie realnych sytuacji z życia,  a nie na przykładowych scenariuszach. Zmusza do refleksji nad swoim zachowaniem i pomaga wyciągnąć niezbędne wnioski. Coach wierzy, że jego klient może osiągnąć założone cele i aktywnie go w tych dążeniach wspiera. Stanie się  jakoby opiekunem w realizacji uzgodnionych działań. Może pomóc w takich obszarach jak: radzenie sobie z emocjami  trudnych sytuacjach, rozwój osobisty, zarządzanie zespołem czy czasem.

 

Same korzyści – dla biznesu i dla Ciebie

Niestety nadal wiele osób sceptycznie odnosi się do koncepcji doskonalenia umiejętności miękkich i ich rozwijania.  To niezrozumiałe, gdyż można je przecież  wykorzystywać na wielu ścieżkach kariery. Nie  tracą one na ważności, nie dezaktualizują się  – w odróżnieniu od kompetencji twardych, które mogą zmieniaj ze względu np. na nową metodologię czy technologię. Rozwijając takie kompetencje zyskuje się także w życiu prywatnym: usprawniona zostaje komunikacja, umiejętność łagodzenia i rozwiązywanie problemów, rozwija umiejętność twórczego myślenia. Co jest przydatne nie tylko na pracy, ale również w pozostałych obszarach życia.

 „Organizacje przyszłości będą zdominowane przez miękkie umiejętności”.
John Berridge

Podsumowanie

Rozwijanie kompetencji, zarówno twardych, jak i miękkich  – powinno iść w parze. Dbając o doskonalenie w obu obszarach, można być lepiej przygotowanym na różne wyzwania i możliwości, które pojawią się na ścieżce kariery  zawodowej.

Artykuł został opublikowany w Magazynie Zarządzanie Projektami i Strefa PMI w 2015 roku

Sprawdź jak mogą Ci pomóc rozmowy coachingowe.

© 2020 – 2022, Marta Pogorzelska-Nędzi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.