Skills sp. z o.o.

Korpo – rady: Jak pogodzić biznes i IT

OBASHI – koniec wojny światów!

 

W organizacjach od dłuższego czasu obserwujemy podział na dwa, często wrogie sobie obozy tj. IT i BIZNES.

Oba światy mówią sobie znanym językiem i czują się całkiem dobrze w swoim własnym towarzystwie. Na dodatek jednoczą się przeciwko tej drugiej stronie. Dlatego zdarza się, że słyszymy następujące narzekania „IT nie rozumie biznesu”, „Biznes nie potrafi powiedzieć o co mu chodzi”.

Od dłuższego czasu brakowało języka, który pozwoliłby porozumieć się tym obu stronom. Potrzebna była też metoda pozwalająca pokazać w jaki sposób IT wspiera biznes w realizacji kluczowych procesów. Brakowało też sposobu pokazania czy zasoby IT są naprawdę potrzebne do wspierania procesów, czy ich posiadanie wynika tylko z fanaberii je kupującego.

OBASHI

 

Od 2001 roku w ww. obszarach przychodzi nam z pomocą OBASHI. Metoda, która wydaje się pochodzić z Japonii lub innego orientalnego kraju, ma korzenie jak najbardziej europejskie.

Została stworzona przez pochodzącą ze Szkocji firmę OBASHI Ltd. Jej autorzy Fergus Cloughley (którego mam okazję znać osobiście), oraz Paul Wallis stworzył metodę, która na początku wspierała sektor paliwowy, w którym bardzo ważne jest kontrolowanie przepływów w procesie produkcji. Sama metoda znajduje teraz zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie, gdzie IT jest kluczowe dla realizacji celów biznesowych.

Jej nazwa to akronim z następujących wyrazów:

 • O – Ownership – od właściciela procesu,
 • B – Business Process – od procesu realizowanego,
 • A – Application – od aplikacji wspierającej realizowany proces,
 • S – System – od systemu operacyjnego na którym aplikacja działa,
 • H – Hardware – od sprzętu na, którym system operacyjny został zainstalowany,
 • I – Infrastracture – od infrastruktury sieciowej, która pozwala przesyłać informacje.

Tych pięć obszarów jest podstawą do tworzenia diagramu B&IT (Biznes&IT), które pozwalają na 1 rysunku zobaczyć w jaki sposób te 6 elementów jest ze sobą powiązanych. Robi się to w ten sposób, że w pionie umieszczamy od góry do dołu właściciela procesu, proces biznesowy, aplikację, system operacyjny, komputer, oraz infrastrukturę sieciową, która jest wykorzystywana przez powyższe. W ten sposób możemy zobaczyć, że np. Wiceprezes Pani Joanna Kreatywna, odpowiada za proces Marketing, wykorzystując aplikacje takie jak CRM, na serwerze Marketing, wykorzystując Switch i Router.

Drugi diagram nazywany Dataflow Analysis View (w skrócie DAV) pozwala zobaczyć, w jaki sposób dane przepływają w organizacji poprzez każdy z ww. poziomów. Właśnie od przepływów wzięła się metoda OBASHI, chociaż na początku nie chodziło tylko o informacje i dane. To ten widok pozwala nam skutecznie śledzić, w jaki sposób dane przepływają przez naszą organizację i zrozumieć jak szybko jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia klienta za pomocą obecnej infrastruktury.

Projekt OBASHI

Samo definiowanie modelu B&IT dla organizacji może być dużym przedsięwzięciem takim jak projekt.

Podręcznik sugeruje, żeby projekt OBASHI składał się z następujących kroków:

 1. Określanie zakresu – część w której określa się zakres projektu i uzyskuje autoryzację do przejścia do kolejnego kroku
 2. Zbieranie – polega na zbieraniu informacji nt. obecnego modelu
 3. Projektowanie – w, którym na podstawie informacji tworzony jest model B&IT jak i DAV
 4. Ulepszanie – polega na dopracowywaniu ww. modeli w oparciu o bardziej szczegółowe informacje
 5. Przekazanie do użytkowania – który ma na celu przekazanie wytworzonych modeli do działalności operacyjnej.

Wprowadzenie zmian w obecnym modelu może nawet wymagać realizacji programu. Z tego powodu podręcznik OBASHI pokazuje jak połączyć metodę z innymi znanym standardami takimi jak: PRINCE2®, MSP®, ITIL® oraz P3O®.

Co nam dało OBASHI

Na co dzień odpowiadam za akredytowaną firmę szkoleniową (ATO) z produktów takich jak PRINCE2, M_o_R, MSP, Agile PM, P3O, Facilitation i właśnie OBASHI. Jako firma akredytowana (a wcześniej afiliowana przy akredytowanej) od 2009 roku musimy zapewniać zgodność naszych procesów z wymogami akredytacji. To oznacza, że mamy jednoznacznie określone procesy, które zostały przedstawione za pomocą jednego z narzędzi zarządzania procesami biznesowymi (czyli po angielsku BPMN). Dzięki zdefiniowaniu i przedstawieniu procesów w postaci graficznej jednoznacznie byliśmy już od ponad 6 lat w stanie określić, kto jaką rolę pełni, jakie procesy wykonuje, oraz jakie „produkty zarządcze” (nie mylić z dokumentami, bo informacja ustna to też produkt zarządczy) tworzy. Procesy zostały przedstawione za pomocą tzw. torów pływackich (ang. swimlanes). To pozwoliło nam zrozumieć co się dzieje w tzw. biznesie.

To co stanowiło pewną trudność to podejmowanie decyzji w obszarze tzw. IT. Zwłaszcza jak stopniowo po tej stronie pojawiło się wiele nowych aplikacji (w tym część zainstalowanych lokalnie, część na serwerach, kolejne w modelu ASP, a do tego jeszcze te, które są w chmurze). Dodatkowym pytanie jakie się pojawiło było to jak te aplikacje wspierają działalność biznesową i które z nich są potrzebne, a które działają tylko dlatego, że ktoś je kiedyś uruchomił, a zapomniał wyłączyć.

Taki praktyczny przykład pojawił się w momencie kiedy potrzebowaliśmy wymienić niektóre z elementów infrastruktury tj. komputery i smartfony. Do podjęcia decyzji postanowiliśmy wykorzystać świeżo poznany model OBASHI. Najpierw stworzyliśmy model B&IT, który pokazał nam wszystkie warstwy.

Okazało się, że smartfony wykorzystywane do komunikacji e-mailowej, wyszukiwania informacji handlowej, oraz komunikacji telefonicznej co prawda znajdują się na poziomie H(ardware), a aplikacje z których korzystamy pochodzą z poziomu A(pplication) modelu to ważny jest również element S(ystem). Okazało się, że pomimo tego, że niektóre rozważane smartfony chociaż wydawały się wyjątkowo atrakcyjne pod względem wizualnym, oraz interfejsu użytkownika nie spełniały wymogu spójności systemu operacyjnego, co było ważne z punktu widzenia celów biznesowych takich – jak optymalizacja kosztów infrastruktury IT.

Podobny proces przeprowadziliśmy jeśli chodzi o nowe laptopy. Tutaj decyzja okazała się stosunkowo prosta, jak okazało się, że część komputerów pochodziło od jednego producenta, za to druga cześć od innego. Koszty obsługi (patrząc tylko na czas konieczny do serwisowania sprzętu od 2 różnych producentów) spowodowały, że podjęliśmy decyzję o tym by kolejne komputery kupować od tego samego producenta w celu uproszczenia obsługi i zmniejszenia kompleksowości.

W międzyczasie w wyniku analizy procesów biznesowych okazało się również, że serwer, który kiedyś stanowił kluczowy zasób sprzętowy w naszej firmie, ze względu na coraz większe wykorzystanie aplikacji w chmurze nie jest tak ważny, a koszty związane z jego eksploatacją (chociażby opłaty za prąd) mogą zostać znacząco zredukowane przez zwykłe wyłączenie go.

Podobne optymalizacje mamy zamiar przeprowadzić w pozostałych warstwach, cały czas jednak patrząc z punktu widzenia biznesowego. Jesteśmy firmą szkoleniową, ale podobny proces tylko na większą skalę w firmach innych branż może doprowadzić do olbrzymich oszczędności lub też w szybki sposób wesprzeć za pomocą aplikacji, systemów, sprzętu i infrastruktury sieciowej strategiczne cele biznesowe.

Podsumowanie

Z tego powodu polecamy OBASHI każdej organizacji która wykorzystuje informatykę (czyli każdej) do realizacji swoich celów biznesowych. Oprócz korzyści, które mogą wynikać z wzajemnego zrozumienia się stron (mówiących tym samym językiem, oraz komunikujących się ze sobą na podstawie tego samego diagramu) biznesu i IT, osoby stosujące metodę mogą zaimponować swoim kolegom, znajomym i rodzinie. Kto nie będzie pod wrażeniem jak usłyszy, że znamy i stosujemy OBASHI? Już sama nazwa może sugerować, że jesteśmy co najmniej szogunem.

Artykuł został opublikowany w ITWiz w 2015 roku 

Maj 2020
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela
27 kwietnia 202028 kwietnia 2020

Kategoria: AQRO9:00 : AQRO Foundation - on-line

9:00 : AQRO Foundation - on-line
29 kwietnia 2020

Kategoria: AQRO9:00 : AQRO Foundation - on-line

9:00 : AQRO Foundation - on-line
30 kwietnia 2020

Kategoria: AQRO9:00 : AQRO Foundation - on-line

9:00 : AQRO Foundation - on-line
1 maja 2020

Kategoria: Dzień wolny od pracyDzień wolny: ŚWIĘTO PRACY

Dzień wolny: ŚWIĘTO PRACY
2 maja 20203 maja 2020

Kategoria: Dzień wolny od pracyDzień wolny: ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dzień wolny: ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
4 maja 2020

Kategoria: Agile PM9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation on-line - skills® sp. z o.o.

Kategoria: Agile PM9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation&Practitioner on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation&Practitioner on-line - skills® sp. z o.o.
5 maja 2020

Kategoria: Agile PM9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation on-line - skills® sp. z o.o.

Kategoria: Agile PM9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation&Practitioner on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation&Practitioner on-line - skills® sp. z o.o.
6 maja 2020

Kategoria: Agile PM9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation on-line - skills® sp. z o.o.

Kategoria: Agile PM9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation&Practitioner on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation&Practitioner on-line - skills® sp. z o.o.
7 maja 2020

Kategoria: Agile PM9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation on-line - skills® sp. z o.o.

Kategoria: Agile PM9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation&Practitioner on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation&Practitioner on-line - skills® sp. z o.o.
8 maja 2020

Kategoria: Agile PM9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation&Practitioner on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 43 Szkolenie otwarte Agile PM Foundation&Practitioner on-line - skills® sp. z o.o.
9 maja 202010 maja 2020
11 maja 2020

Kategoria: PRINCE29:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation - on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation - on-line - skills® sp. z o.o.

Kategoria: PRINCE29:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation&Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation&Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.
12 maja 2020

Kategoria: PRINCE29:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation - on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation - on-line - skills® sp. z o.o.

Kategoria: PRINCE29:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation&Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation&Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.
13 maja 2020

Kategoria: PRINCE29:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation - on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation - on-line - skills® sp. z o.o.

Kategoria: PRINCE29:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation&Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation&Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.
14 maja 2020

Kategoria: PRINCE29:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation&Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation&Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.

Kategoria: PRINCE29:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.
15 maja 2020

Kategoria: PRINCE29:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation&Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Foundation&Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.

Kategoria: PRINCE29:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.

9:00 : 158 Szkolenie otwarte PRINCE2 Practitioner - on-line - skills® sp. z o.o.
16 maja 202017 maja 2020
18 maja 202019 maja 2020

Kategoria: OBASHI9:00 : OBASHI Foundation - on-line

9:00 : OBASHI Foundation - on-line
20 maja 2020

Kategoria: OBASHI9:00 : OBASHI Foundation - on-line

9:00 : OBASHI Foundation - on-line
21 maja 202022 maja 202023 maja 202024 maja 2020
25 maja 202026 maja 2020

Kategoria: SAF9:00 : SAF (Service Automation Framework) Foundation

9:00 : SAF (Service Automation Framework) Foundation
27 maja 2020

Kategoria: SAF9:00 : SAF (Service Automation Framework) Foundation

9:00 : SAF (Service Automation Framework) Foundation
28 maja 2020

Kategoria: Konferencja9:30 : Bezpłatna Konferencja ONLINE – Cyfrowa Transformacja w Biznesie

9:30 : Bezpłatna Konferencja ONLINE – Cyfrowa Transformacja w Biznesie
29 maja 202030 maja 202031 maja 2020
Jestem na:

Zostaw wiadomość

*

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Translate / Übersetze