Skills sp. z o.o.

Facilitation – facylitacja / zarządzanie spotkaniami wg. Process Iceberg

Facylitacja / zarządzanie spotkaniami to słowo często spotykane w różnych kontekstach. „Bycie facylitatorem” dla grupy oraz „facylitacja spotkań/imprez” wymagają posiadania pewnych ważnych umiejętności oraz dogłębnej znajomości zasad i koncepcji tego procesu.

Licencja: skills®

Tony Mann, który od ponad 20 lat zajmuje się facylitacją, opracował solidną metodologię, zapewniającą specjalistom i menadżerom fundament efektywnej pracy.

Metodologia ta, zwana „Process Iceberg“, stosowana jest w wielu różnych firmach i sytuacjach, a jej pragmatyczne, praktyczne podejście zyskało sobie licznych zwolenników w sektorach publicznym, prywatnym i charytatywnym, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w innych krajach świata.

Facylitacja wg. Process Iceberg skupia się w dużej mierze na działaniach facylitatora przed samych spotkaniem. Polegają one na przygotowaniu adekwatnej do celu spotkania agendy.

Licencja: skills®

Facylitator dzięki dopasowaniu do zadań i działań spotkania, odpowiednich narzędzi i sposobu pracy grupy powoduje, że większość problemów w trakcie samego spotkania zostaje rozwiązane.

Oprócz tego sam podręcznik opisuje jak radzić sobie w trakcie samego spotkania. Radzi co robić w sytuacji, gdy osoby biorące udział nie wykorzystują swojego potencjału w sposób optymalny.

Od 2013 roku wykorzystujemy Process Iceberg jako profesjonalną metodę facylitacji.

Już od 2015 roku prowadzimy akredytowane przez APMG szkolenia z facylitacji kończące się międzynarodowym certyfikatem Facilitation Foundation.

Uczymy facylitacji zapewniając uczestnikom oryginalne podręczniki.

Publikujemy artykuły nt. facylitacji w prasie ogólnopolskiej.

Z przyjemnością pomożemy również Tobie.

facilitation_ato_skillsLicencja: APMG

LUB ZOBACZ OPIS SZKOLENIA PONIŻEJ:

Wybierz poziom Foundation jeśli chcesz wiedzieć jak wykonywać pracę facylitatora wg. modelu Process Iceberg.

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.