Skills sp. z o.o.

Czym się różnią wersje podręcznika PRINCE2®?

Licencja: AXELOS

Czym się różnią wersje podręcznika PRINCE2®?

 

PRINCE2® Wersja 2002

Wersja która nie została opublikowana w języku polskim. Posiadająca czerwoną okładkę. Składająca się z Komponentów (dzisiejszych Tematów), Procesów (tak jak obecnie), oraz 3 Technik (aktualna wersja wymienia ich bardzo wiele).

Liczba poszczególnych wersji była paradoksalnie większa niż w najnowszej wersji:

  • 8 Komponentów z uwzględnieniem Zarządzania konfiguracją, które w najnowszej wersji zostało zawarte w temacie Zmiana.
  • 8 Procesów z uwzględnieniem procesu Planowanie, który stał się w wersji 2017 jako „Podejście PRINCE2® do planowania opartego na produktach” częścią tematu Plany.
  • 3 techniki nadal preferowane przez aktualną wersję podręcznika tj. Planowanie oparte na produktach, Sterowanie zmianą, oraz Przegląd jakości

PRINCE2® Wersja 2005

Wersja 2005 to pierwsza wersja podręcznika, która została opublikowana w polskiej wersji językowej.

Okładka tej wersji różniła się od wersji poprzedniej małym trójkątem w prawym dolnym rogu i dopiskiem „Wersja 2005”. W odniesieniu do poprzedniej wersji zawierała niewielkie zmiany dotyczące np. techniki planowania opartego na produktach.

To co znacząco różniło tą wersję od wersji kolejnych to fakt, że procesy składały się z podprocesów. Zarówno procesy jak i podprocesy posiadały swoje akronimy dzięki czemu osoby korzystające z metody mogły się komunikować w sposób skrótowy np. Sterowanie Etapem oznaczano jako „SE”, a poszczególne podprocesy numerowano czyli np. „SE1” oznaczało pierwszy podproces.

To co sprawiało jednak problem to zrozumienie po czym można rozpoznać projekt zgodny z metodyką PRINCE2®. Wskazówki podawane na koniec każdego z procesów w sekcji „Skalowalność” sugerowały jak stosować go w przypadku różnych środowisk takich jak małego, dużego projektu, oraz w środowisku programu.

Czytelnicy nie dostawali jednak jednoznacznej odpowiedzi po czym zgodny i niezgodny z PRINCE2® projekt rozpoznać.

Książka zawierała 450 stron.

PRINCE2® Wersja 2009

Ta wersja zredukowała liczbę stron do 325, głównie dzięki usunięciu powtórzeń w różnych częściach podręcznika.

Może się też wydawać, że ta oszczędność wynika z usunięcia niektórych rozdziałów.

Jak opisano powyżej w podręcznikach 2002 i 2005 znajdowało się więcej tematów/komponentów, procesów, a techniki znikły jako główny element konstrukcyjny.  To jednak nie do końca prawda.

Proces Planowanie został przeniesiony do Tematu Plany, Zarządzanie konfiguracją przestało być oddzielnym Tematem, a stało się częścią Tematu Plany, chociaż to połączenie nie wygląda najbardziej naturalnie, a oba wątki przeplatają się między sobą wprowadzając czytelnika w niezrozumienie.

W tej wersji znikły również Techniki jako oddzielny element konstrukcyjny, a ich zawartość została rozmieszczona w poszczególnych rozdziałach opisujących Tematy:

  • Planowanie oparte na produktach stało się częścią Tematu Plany,
  • Przegląd jakości trafił do Tematu Jakość,
  • Technika sterowania zmianami trafiła do tematu Zmiana.

Oprócz tego pojawiło się kilka nowych technik, nie pozbawiając tych wcześniejszych pierwszeństwa w przypadku pytań egzaminacyjnych.

Po raz pierwszy pojawiły się w podręczniku Pryncypia, których celem było jednoznaczne określenie po czym można poznać czy projekt jest zgodny z metodyką PRINCE2®. Z języka angielskiego „Principles” przetłumaczone jako Pryncypia, definiują 7 zasad, które projekt musi spełnić by być realizowanych za pomocą standardu.

Po raz pierwszy również w książce pojawia się rozdział 19 „Dostosowanie do środowiska projektu”, czyli rozdział, który tłumaczy jak należy stosować metodykę w różnych środowiskach. Niestety największą wadą tego rozdziału, było to, że był na tak odległym miejscu. Duża część czytelników po przeczytaniu poprzednich 17 rozdziałów, pomijała ten kluczowych rozdział tłumaczący jak stosować wcześniejsze elementy konstrukcyjne. Jako rezultat metodyka była stosowana w taki sam sposób w różnych projektach, prowadząc paraliżu projektu małych lub braku kontroli nad projektami dużymi.

Ta wersja wprowadza Strategie, które mają definiować w jaki sposób Tematy mają być wykorzystane do zarządzania projektem. Dzienniki opisywane w poprzedniej wersji podręcznika (oprócz Dziennika Projektu i Dziennika Doświadczeń) zostały nazwane w wersji angielskiej Rejestrami tj. Rejestr Ryzyk, Rejestr Zagadnień i Rejestr Jakości.

PRINCE2® Wersja 2017 – 6 Edycja

Aktualna wersja podręcznika miała dostosować PRINCE2® do nowych środowisk w tym do środowisk zwinnych i uelastycznić jej stosowanie. Miała również usunąć niedoskonałości wersji poprzedniej.

Nie wprowadzono znaczących zmian w elementach konstrukcyjnych w stosunku do wersji poprzedniej. Podręcznik nadal zawiera 7 Pryncypiów, 7 Tematów i 7 Procesów, oraz część dotycząca dostosowania do środowiska projektu. Pojawiają się w nich jednak pewne zmiany.

Pryncypia nadal pozwalają stwierdzić czy projekt jest zgodny z PRINCE2® jednak dodatkowym kryterium jest zastosowanie wszystkich procesów, tematów, oraz technik opisanych w podręczniku lub adekwatnych.

Rozdział 19 z wersji 2009 podręcznika „Dostosowanie do środowiska projektu” został podzielony na 2 rozdziały: 4 wyjaśniający jak dostosować metodykę do konkretnego projektu i rozdział 21 tłumaczący jak wdrażać PRINCE2® na potrzeby całej organizacji.

Strategie z poprzedniej wersji podręcznika zostały zastąpione podejściami, które pozwalają określić w jaki sposób wykorzystać tematy do zarządzania projektem.

W procesie inicjowanie projektu dodano dodatkowe działanie dotyczące określenia wymagań dostosowania metodyki do konkretnego środowiska.

Niestety zarówno produkty zarządcze, tematy, procesy jak i pryncypia pisane są w tej wersji podręcznika z małej litery co znacząco utrudnia rozpoznanie w treści podręcznika, że o nich mowa.

To co jest również kłopotliwe to to, że każdy rozdział zawierający tematy posiada sekcję mówiącą o minimalnych wymaganiach, które muszą być spełnione by projekt był zgodny z PRINCE2®, a znajomość tych sekcji wymagana jest na egzaminie Foundation.

 

 

© 2023, Tomasz Nędzi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Jestem na:

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.