Skills sp. z o.o.

Co się ostatnio dzieje z PRINCE2®?

Co się ostatnio dzieje z PRINCE2®?

Licencja: AXELOS®

PRINCE2® jest nadal bardzo popularny i jest standardem zarządzania projektami w wielu departamentach rządowych Wielkiej Brytanii, oraz w całym systemie Narodów Zjednoczonych. Jest również stosowany w polskim sektorze publicznym.

Ostatnia wersja PRINCE2® pochodzi z 2017 roku, jednak jej historia sięga 1975 roku.

PROMPT i PROMPT II

Wtedy to firma Simpact Systems Ltd. stworzyła na potrzeby zarządzania projektami metodę PROMPT. Czyli ta historia nie zaczyna się od administracji państwowej jak niektóre osoby twierdzą, tylko od sektora prywatnego.

W 1979 roku Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) odpowiadająca za wdrażanie projektów teleinformatycznych z budżetu państwa w Wielkiej Brytanii, zastosowała ww. metodę na swoje potrzeby i tak powstał PROMPT II.

PRINCE®

Po raz pierwszy metoda ta została nazwana akronimem PRINCE® (od PRojects IN Controlled Environments) w 1989 roku. Pierwsza wersja opisywała jak zarządzać projektami teleinformatycznymi. Nie miała nawet postaci podręcznika, a zestawu kilku segregatorów opisujących zarządzanie projektem z uwzględnieniem produktów IT.

PRINCE2®

Wersja PRINCE2® pojawiła się w 1996 roku, ale nie została opublikowana w postaci zwartego podręcznika, tylko materiałów szkoleniowych.

Wersja 2002 podręcznika (czyli ta, którą miałem okazję przetłumaczyć na język polski) nie została ostatecznie opublikowana w języku polskim.

Kolejna wersja 2005 ukazała się już oficjalnie w języku polskim.

Tak naprawdę, od czasu wprowadzenia PRINCE2 na rynek w 1996 roku, wprowadzono jednak dwie znaczące zmiany PRINCE2:

  1. PRINCE2:2009 Refresh” w 2009 roku
  2. PRINCE2 2017 Update” w 2017 roku w celu dostosowania metody do rzeczywistego środowiska projektowego.

Obie wersje zostały przetłumaczone na język polski. Wersja PRINCE2 2017 została przetłumaczona z angielskiego łącznie na 10 języków: niemiecki, holenderski, polski, duński, francuski, norweski, chiński, czeski, włoski i europejski hiszpański.

PRINCE2 6 edycja

Z dniem 1 stycznia 2020 roku „PRINCE2 2017” został przemianowany na „PRINCE2 6th Edition”. Poprzednia wersja „PRINCE2 2009” została przemianowana na „PRINCE2 5th Edition”. Nie spowodowało to innych zmian w samym podręczniku.

Powodem zmiany nazwy było „upewnienie się, że format nazwy jest zgodny z formatem używanym przez inne struktury w branży zarządzania projektami”.

Lista wszystkich wersji PRINCE2 znajduje się poniżej.

Rok wydaniaNazwa wydaniaNumer wydania
1996PRINCE2 1996PRINCE2 1st Edition
1998PRINCE2 1998PRINCE2 2nd Edition
2002PRINCE2 2002PRINCE2 3rd Edition
2005PRINCE2 2005PRINCE2 4th Edition
2009PRINCE2 2009PRINCE2 5th Edition
2017PRINCE2 2017PRINCE2 6th Edition

Organizacje

Wpływ na samą metodę posiadały organizacje, które za nią odpowiadały.

Chociaż PRINCE2® został pierwotnie opracowany dla rządu Wielkiej Brytanii, to rząd tego kraju ogłaszał przetargi na zarządzanie znakiem towarowym i zarządzanie systemem firm akredytowanych dla partnerów z sektora prywatnego.

Dlatego zewnętrzne instytuty egzaminacyjne (Examination Institutes EI) odpowiadały za akredytację organizacji szkoleniowych i trenerów, przygotowanie podstawowych materiałów szkoleniowych, przeprowadzanie egzaminów PRINCE2, oraz wydawanie certyfikatów.

APMG

Na początku robiła to wyłącznie APMG (które dzisiaj odpowiada za akredytację takich produktów jak np. Agile PM®). Do tego stopnia, że niektóre osoby uważały nawet, że PRINCE2® i ITIL® należały do APMG.

AXELOS

Jednak w kwietniu 2013 roku to Capita (firma outsourcingowa) wygrała przetarg na współpracę z rządem Wielkiej Brytanii. Nowa spółka joint venture, AXELOS (Capita 51% udziałów większościowych, a HM Cabinet Office pozostałe 49%), została utworzona w lipcu 2013 r. i przejęła od HM Cabinet Office (równoważnik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Polsce)  własność znaku towarowego PRINCE® w dniu 1 stycznia 2014.

Następnie nowa spółka tj. AXELOS rozpoczął współpracę z wieloma łącznie 9 instytutami egzaminacyjnymi (EI). W rezultacie certyfikaty PRINCE2® były wydawane przez APMG, EXIN, PeopleCert i kilka mniejszych organizacji.

Peoplecert

W 2018 r. PeopleCert został wybrany przez AXELOS jako wyłączny Instytut Egzaminacyjny (EI) do świadczenia usług akredytacyjnych i egzaminacyjnych PRINCE2® na całym świecie.

W 2021 roku AXELOS został przejęty za 380 milionów funtów przez PeopleCert i była to jedna z największych transakcji fuzji zrealizowanych przez spółkę pochodzenia greckiego. Dlatego ostatnio własność znaku towarowego PRINCE2® trafiła na Grecję.

Zmiany, zmiany, zmiany

Po przejęciu praw do znaku towarowego PRINCE2® przez Peoplecert pojawiło się szereg zmian dotyczących samego procesu szkoleniowego i egzaminacyjnego.

Koniec współpracy z TSO

Z końcem 2021 roku prawo do drukowania wersji papierowych i dystrybucji podręczników PRINCE2® straciła TSO (The Stationary Office) czyli oficjalny wydawca metody.

e-booki wraz z egzaminem

Od lutego 2022 egzaminy PRINCE2® Foundation są sprzedawane obowiązkowo, wraz z podręcznikami w postaci e-book. Ponieważ nie można kupić samego egzaminu bez e-book’a to zwiększyło ceny egzaminów o 100%.

Wersje papierowe są dostępne tylko poprzez Akredytowane Firmy Szkoleniowe (ATO). Egzaminy PRINCE2® Practitioner są sprzedawane bez podręczników w postaci e-book przy założeniu, że uczestnik musiał mieć podręcznik ucząc się do egzaminu Foundation.

e-booki są dostępne w trybie online i offline za pośrednictwem aplikacji Bookshelf.

Z końcem 2022 roku zostały zakomunikowane nowe zmiany.

Obowiązkowe materiały szkoleniowe

Od 1 kwietnia 2023 r. wprowadzone zostaną oficjalne materiały szkoleniowe PeopleCert dla każdego uczestnika. Proces rozpocznie się od ITIL4 Foundation, PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner w języku angielskim. Stopniowo zostaną wdrożone inne języki. Od 1 kwietnia Peoplecert zacznie pobierać dodatkowe opłaty od każdego uczestnika egzaminu w ramach vouchera na egzamin.

Odnowienie certyfikatów – również na poziomie PRINCE2® Foundation

Od 2023 r. Peoplecert postanawia, że wszystkie certyfikaty PRINCE2® są czasowe, zarówno Foundation, jak i Practitioner. I będą musiały zostać odnawiane po 3 latach, w celu utrzymania ich ważności.

Działa to również wstecz i dotyczy także „starych” certyfikatów PRINCE2® Foundation, które dotychczas uchodziły za bezterminowe.

Kandydaci, którzy zdecydują się nie odnawiać swoich certyfikatów, nadal będą umieszczani w oficjalnym rejestrze Successful Candidate Register (SCR) kandydatów, którzy pomyślnie zdali egzamin.

Jednak przy danych kandydata zostanie dodana informacja wskazująca, że ich certyfikacja jest nieaktualna i musi zostać odnowiona, aby dostosować ją do obecnie istniejących wymagań certyfikacyjnych.

Będą trzy sposoby utrzymania ważności certyfikatu PRINCE2 Foundation:

  1. Ponowne przystąpienie do egzaminu Foundation przed datą wygaśnięcia poprzedniego (czyli recertyfikacja Foundation)
  2. Zbieranie i rejestrowanie punktów rozwoju zawodowego za pośrednictwem MyAxelos
  3. Zdobycie certyfikatu  Practitioner przed datą wygaśnięcia certyfikatu Foundation

W celu uzyskania aktualnego certyfikatu PRINCE2 na kolejne lata, zapraszamy na akredytowane szkolenie z egz. PRINCE2, prowadzone przez doświadczonego trenera, które wyposaża uczestników uczestników w solidną dawkę aktualnej wiedzy i kończy się oficjalnym egzaminem.

Po raz pierwszy od 3 lat Peoplecert wprowadza podwyżkę cen egzaminów o około 10%-15%. Ta podwyżka cen będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

 

Zobacz wersję angielską na: www.skills2004.eu 

© 2023, Tomasz Nędzi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Jestem na:

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.