Skills sp. z o.o.

Co się dzieje z Agile PM® (Agile Project Management)?

Co się dzieje z Agile PM®?

Licencja: ABC

Agile PM®

Agile PM® to metoda, której historia sięga 1995 roku i opisuje to jak wytwarzać produkty w sposób zwinny, ale również jak projektem zwinnie zarządzać.

Metoda na początku nazywała się Dynamic Systems Development Method (w skrócie DSDM).

DSDM Consortium

Za jej stworzeniem stała organizacja nazywająca się DSDM Consortium (kiedyś właściciel strony www.dsdm.org ), która została stworzona rok wcześniej czyli w 1994 roku.

Organizacja ta została powołana do życia przez dostawców i ekspertów w dziedzinie inżynierii oprogramowania. Jej celem było „wspólne tworzenie i promowanie niezależnej ramy RAD” dzięki łączeniu najlepszych doświadczeń, ponieważ DSDM wywodził się z rapid application development tj. RAD.

Założycielami DSDM Consortium były osoby pracujące w dużych organizacjach międzynarodowych takich jak  British Airways, American Express, Oracle i Logica. Organizacja została powołana na wydarzeniu zorganizowanym przez Butler Group w Londynie.

DSDM

Pierwsza wersja DSDM została udostępniona w roku 1995. Wersja druga tj. V2 wprowadzała drobne poprawki. Wersja trzecia czyli V3 została opublikowana w roku 1997.

W 2001 roku przedstawiciel DSDM Consortium tj. Arie van Bennekum brał udział w podpisaniu Agile Manifesto.  Arie jest aktywny zawodowo jako prelegent, konsultant i trener (w tej roli miałem okazję go osobiście spotkać).

Wersja czwarta DSDM czyli V4 została opublikowana w roku 2002, po czym nastąpiły rozszerzenia tj. V 4.1., oraz V 4.2. Te dwie wersje można było studiować nieodpłatnie na stronie internetowej, jednak nie można było jej kopiować. Wersję elektroniczną metody można było zakupić za równowartość ok. 3000 złotych.

DSDM Atern

W latach 2008 do 2014 metoda nazywana była DSDM Atern. Nazwa Atern brała się od skrótu „Arctic tern” czyli rybitwy popielatej tj. ptaka, który towarzyszył rybakom w trakcie połowów i wykazywał się dużą zwinnością lotu, oraz lojalnością. Najnowsza wersja podręcznika opublikowana w 2014 roku zmieniła nazwę na Agile PF czyli Agile Project Framework. Ta wersja została udostępniona publicznie on-line i w wersji papierowej, wraz z szablonami DSDM, które można było pobrać przez stronę internetową.

Agile Project Management – Agile PM®

Równolegle w 2010 roku w ramach współpracy pomiędzy DSDM Consortium i APMG International ukazała się książka „Agile Project Management Handbook” traktowana jako wersja 1 podręcznika Agile PM.

Podręcznik Agile Project Management w języku angielskim był podstawą do zdobycia certyfikatu Agile PM Foundation i Practitioner w ramach systemu egzaminacyjnego APMG.

Kolejna wersja podręcznika 1.1 wprowadziła znaczące zmiany jeśli chodzi m.in. o role i odpowiedzialności. Ta wersja była dostępna nadal tylko w języku angielskim.

Wersja 1.2 podręcznika poprawiła w wersji angielskiej tylko literówki.

Wersja 2.0 podręcznika Agile PM pojawiła się w roku 2014.

Agile PM®, a DSDM Atern/Agile PF

Agile Project Management wersja 2.0 opiera się na DSDM Atern/Agile PF, skupia się jednak na elementach, które są ważne dla Agile Project Managera.  DSDM Atern opisuje szczegółowe wskazówki dotyczące technik dostarczania i opracowywania rozwiązań, które są poza podręcznikiem Agile Project Management Handbook.

Chociaż Agile Project Management może być traktowane jako podzbiór DSDM Atern to zawiera pewne części, które nie są obecnie dostępne w Atern. Należą do nich „Cenne wskazówki” dla kierowników projektów umieszczone na zakończenie większości rozdziałów.

Te wskazówki zostały zebrane na podstawie doświadczeń profesjonalistów zarządzających projektami zwinnymi tzn. praktyków pracujących od małych, prostych projektach po duże, złożone projekty. Te doświadczenia dotyczą również projektów w środowiskach, w których trzeba łączyć inne metody i podejścia takie jak PRINCE2, ITIL, CMMI, ISO itp. „Cenne wskazówki” pozwalają kierownikowi projektu zwinnego uniknąć pułapek.

Polska wersja podręcznika

Pierwszą wersją podręcznika przetłumaczoną na język polski jest właśnie wersja 2.0 nazywana „Agile PM® Agile Project Management Handbook v.2 Wydanie polskie”.

Nad przygotowaniem wersji polskiej brało udział 6 ekspertów z Polski (włączając autora tego artykułu), którzy w oparciu o zatwierdzony przez tzw. Language owner’a słownik terminów weryfikowali tłumaczenie na język polski dokonane przez profesjonalną firmę tłumaczeń.

Angielska i polska wersja 2.0 podręcznika służą do przygotowania egzaminów Foundation i Practitioner.

Egzaminy Foundation, Practitioner i recertyfikacja

Poziom Foundation sprawdza wiedzę i zrozumienie przede wszystkim pierwszych 67 stron podręcznika. Z tego względu do przygotowania może wystarczyć gruntowne przestudiowanie książki.

Egzamin Practitioner sprawdza umiejętność zastosowania (i oceny czy inni to robią dobrze) zawartości 217 stron podręcznika.

Pierwotnie egzamin Agile PM Practitioner nie wymagał re-certyfikacji. Aktualnie jednak certyfikat AgilePM Practitioner jest ważny przez 5 lat.

To oznacza, że w okresie od 3 do 5 lat po zdaniu egzaminu Practitioner posiadacze certyfikatu muszą przystąpić do egzaminu recertyfikującego w celu utrzymania aktualności kwalifikacji. Konieczność re-certyfikacji można wytłumaczyć koniecznością zapoznania się z nową wersją podręcznika, gdyby taka się pojawiła na rynku.

Po upływie 5 lat certyfikat kandydata będzie nadal ważny, jednak utraci status „Zarejestrowanego”. Po upływie 5 lat osoby będą musiały ponownie zdać pełny egzamin Practitioner w celu przywrócenia statusu Registered.

Zmiana nazwy

W roku 2016 DSDM Consortium zmieniło swoją nazwę na Agile Business Consortium (ABC) czyli organizację działającą nie dla zysku i niezależną od dostawców oprogramowania. To jest organizacja, która od tego momentu zarządza DSDM, oraz kolejnymi jej wersjami. Zmienił się również adres strony internetowej na www.agilebusiness.org

Osoby, które zdały egzaminy Agile PM Foundation lub Practitioner mogły zostać członkami Agile Business Consortium na ograniczony czas (aktualnie 3 miesiące), dzięki czemu mogły skorzystać z dostępu do publikacji, szablonów produktów i uzyskać rabat na zakupy w sklepie internetowym organizacji.

Rebranding

W 2022 roku Agile Business Consortium postanowiło dokonać zmiany swoich znaków towarowych. Zmiana nastąpiła po 3 latach korzystania z poprzednich znaków towarowych, by pokazać ewolucję w kierunku organizacji zajmującej się zwinnością biznesową.

Konsorcjum zaczęło używać oddzielnego brandingu dla produktów, aby pokazać, że jako organizacja zawodowa obejmuje wszystkie zwinne metody, nawet jeśli nie zostały one opracowane przez samo Konsorcjum. Przychody z oferty produktów i certyfikatów Konsorcjum pomagają finansować działalność organizacji.

Zmiany dla uczestników szkoleń

Co ta zmiana oznacza dla uczestników szkoleń?

Zmiana znaków towarowych tj. rebranding powoduje:

  1. Zmianę okładki podręcznika Agile PM v.2.0 pod względem wizerunku, jednak nie zmienia się jego zawartość.
  2. Zmianę przyznawanych osobom zdającym egzaminy oznak „digital badge” pod kątem ich projektu graficznego.
  3. Osobom zdającym egzaminy Foundation i Practitioner będzie nadal przysługiwało 3-miesięczne członkostwo w ABC.

Ww. zmiany nie powodują zmian w sposobie certyfikacji, ważności certyfikatów lub też sposobu prowadzenia akredytowanych szkoleń.

© 2023, Tomasz Nędzi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Jestem na:

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.