Skills sp. z o.o.

PRINCE2 - Skuteczne zarzadzanie projektami Polish

Jak się nauczyć PRINCE2®?

|Comments are Off

Jak się nauczyć PRINCE2®?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCE2®

Z pewnością już słyszałeś lub słyszałaś o PRINCE2®. Kto by nie słyszał?

Ostatnia wersja standardu i metodyki pochodzi z 2017 roku, jednak jej historia sięga 1975 roku.

PROMPT

Wtedy to firma Simpact Systems Ltd. stworzyła na potrzeby zarządzania projektami metodę PROMPT. Czyli ta historia nie zaczyna się od administracji państwowej jak niektóre osoby twierdzą, tylko od sektora prywatnego.

W 1979 roku Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) odpowiadająca za wdrażanie projektów teleinformatycznych z budżetu państwa w Wielkiej Brytanii zastosowała ww. metodę na swoje potrzeby i tak powstał PROMPT II.

PRINCE®

Po raz pierwszy metoda ta została nazwana akronimem PRINCE® (od PRojects IN Controlled Environments) w 1989 roku. Pierwsza wersja opisywała jak zarządzać projektami teleinformatycznymi. Nie miała nawet postaci podręcznika, a zestawu kilku segregatorów opisujących zarządzanie projektem z uwzględnieniem produktów IT.

PRINCE2®

Wersja PRINCE2® pojawiła się w 1996 roku, ale nie została opublikowana w postaci zwartego podręcznika, tylko materiałów szkoleniowych.

Edycja  z roku 2002 podręcznika (czyli ta, którą miałem okazję przetłumaczyć na język polski) nie została ostatecznie opublikowana w języku polskim.

Kolejna wersja 2005 ukazała się w języku polskim. Następna w języku polskim była wersja 2009, a ostatnia i aktualna wersja to ta z 2017 roku.

Ktoś może zapytać jakie ta historia ma znaczenie i kogo ona tak naprawdę obchodzi?

To jednak ma znaczenie dla osoby, która chce się nauczyć i zrozumieć metodykę.

Konstrukcja PRINCE2®

Dzisiejsza konstrukcja metody tzn.:

  • 7 pryncypiów,
  • 7 tematów,
  • 7 procesów,
  • 1 środowisko projektu,

ulegała ewolucji i jest obecnie rezultatem pojawiających się w kolejnych wersjach zmian.

Pryncypia

Pryncypia pojawiły się dopiero od wersji 2009 w wyniku problemów ze zrozumieniem po czym można poznać, że projekt jest zgodny z PRINCE2®. W wersji 2002 i 2005 koniec każdego z rozdziałów opisujących procesy opisywał „Skalowalność” tłumacząc jak należy zastosować dany proces np. w małych i dużych projekcie.

Większość osób nie rozumiała jednak jak sprawdzić czy dany projekt jest realizowany zgodnie z metodą. Stąd brały się błędna próby sprawdzania zgodności na podstawie ilości produktów zarządczych (mylnie nazywanych „dokumentami”) znajdujących się w dodatku A podręcznika.

To ostatecznie doprowadziło do wyłonienia pryncypiów (wg. mnie lepiej zrozumiałych jako zasady), których spełnienie lub nie pomagało odpowiedzieć na pytanie: „Czy ten projekt jest zarządzany za pomocą PRINCE2®?”.

Tematy

Również liczba tematów nie była stała na przestrzeni kilku podręczników i paradoksalnie ich liczba zmalała.

W wersji 2002 i 2005 tematy nazywały się komponentami. Wcale nie było ich wtedy 7 tylko, aż 8. Oprócz tych, które znamy z aktualnej i poprzedniej wersji podręcznika, znajdował się również temat „Zarządzanie konfiguracją”. Opisywał on w jaki sposób należy zarządzać wytwarzanymi produktami i informacją na ich temat.

W kolejnych wersjach 2009 i 2017 ten temat nie znalazł już oddzielnego miejsca w podręczniku, tylko został wcielony do tematu „Zmiana” (opisującego jak w projekcie należy radzić sobie z pojawiającymi się zmianami produktów i otoczenia) powodując, że liczba tematów zmalała.

Procesy

Liczba procesów też nie pozostaje stała. Wersje 2002 i 2005 podręcznika opisywały 8 procesów. Aktualna i poprzednia wersja mówią jednak tylko o 7.

Stało się tak ponieważ jeden z procesów „Planowanie” używany przez inne procesy do planowania, został przeniesiony do tematu „Plany”.

Te same kroki, które były realizowane w procesie, są teraz omawiane w temacie pod nazwą „Rekomendowane podejście metodyki PRINCE2 do planowania opartego na produktach” powodując u czytelnika niemałe zamieszanie.

Dostosowanie do środowiska projektu

„Środowisko projektu”, a raczej dostosowanie do środowiska projektu to część, która pojawiła się dopiero w wersji 2009 podręcznika. Została ona wtedy opisana w rozdziale 19 podręcznika.

Niestety niezbyt wielu czytelników było na tyle zdeterminowanych by przeczytać ten rozdział po przebrnięciu przez pierwszych 18. Z tego powodu wiele osób próbowało stosować elementy metody tak samo niezależnie od środowiska i rozmiaru projektu.

Wersja 2017 podzieliła w związku z tym „Środowisko projektu” na dwa rozdziały tj. rozdział 4 tłumaczący jak dostosować metodykę pod kątem konkretnego produktu i rozdział 21 opisujący jak wdrażać PRINCE2 na potrzeby całej organizacji.

To powinno pozwolić zrozumieć, że metoda powinna być dostosowywana pod kątem każdego projektu i jego środowiska. Tym co to jednak utrudnia jest nieznajomość elementów metodyki po lekturze 3 pierwszych rozdziałów.

Jak się uczyć PRINCE2®

Powyżej opisałem tylko główne zagadnienia wynikające ze zmian pomiędzy wersjami podręcznika PRINCE2. Ich zrozumienie jest kluczem do zrozumienia i nauczenia się metodyki.

W tym celu polecam samodzielne przestudiowanie tych różnych wersji podręcznika, lub też skorzystanie z udziału w szkoleniu trenera, który te wersje zna i potrafi wytłumaczyć wynikające z nich konsekwencje.

Zobacz także: www.skills2004.eu

Jak się nauczyć Agile PM®?

|Comments are Off

Jak się nauczyć Agile PM®?

Agile

Dużo ostatnio pisze się,  mówi się, nagrywa się o „agile”.

Dobrze jednak sobie uświadomić, że z metodami zwinnymi mamy do czynienia znacznie dłużej.

Większość osób myśląc o metodach zwinnych przypomina sobie Agile Manifesto (dostępne pod adresem https://agilemanifesto.org/) i sięga do 2001 roku, w którym deklaracja została podpisana.

Jest jednak metoda znacznie starsza, która sięga 1995 roku i opisuje nie tylko to jak wytwarzać produkty w sposób zwinny, ale również jak projektem zwinnie zarządzać.

DSDM

Na początku nazywała się Dynamic Systems Development Method (w skrócie DSDM). Za jej stworzeniem stała organizacja nazywająca się DSDM Consortium (kiedyś właściciel strony www.dsdm.org).

Metodę można było studiować nieodpłatnie na stronie internetowej, jednak nie można było jej kopiować. Wersję elektroniczną metody można było zakupić za równowartość ok. 3000 złotych.

W 2001 roku przedstawiciel DSDM Consortium tj. Arie van Bennekum brał udział w podpisaniu Agile Manifesto.  Arie jest aktywny zawodowo jako pregent, konsultant i trener (w tej roli miałem okazję go osobiście spotkać).

W latach 2007 do 2014 metoda nazywana była DSDM Atern. Nazwa Atern brała się od skrótu „Arctic tern” czyli rybitwy popielatej tj. ptaka, który towarzyszył rybakom w trakcie połowów i wykazywał się dużą zwinnością lotu, oraz lojalnością.

Agile PM – Agile Project Management

W 2010 roku ukazała się książka „Agile Project Management Handbook” traktowana jako wersja 1 podręcznika Agile PM. Została stworzona we współpracy pomiędzy DSDM Consortium i APMG International.

Ten podręcznik w języku angielskim mógł być podstawą do zdobycia certyfikatu Agile PM Foundation i Practitioner w ramach systemu egzaminacyjnego APMG.

Pierwsza wersja Agile PM nie zawierała podziału na 2 sekcje (tak jak wersja 2.0), składała się z 27 rozdziałów i opisywała: Filozofię, Pryncypia, Cykl życia, Role i odpowiedzialności, Produkty, oraz techniki takie jak: Warsztaty facylitowane, Priorytetyzacja MOSCOW, Rozwój iteracyjny, Modelowanie i Timeboxy.

Dodatkowo w podręczniku można było znaleźć rozdziały, które znajdują się teraz w Sekcji 2 aktualnego podręcznika tj. Wymagania, Szacowanie, Planowanie, Zarządzanie ryzykiem, Kwestionariusz Podejścia do Projektu (PAQ), oraz Słownik terminów.

Kolejna wersja podręcznika 1.1 wprowadziła znaczące zmiany jeśli chodzi m.in. o role i odpowiedzialności. Ta wersja była dostępna nadal tylko w języku angielskim.

Wersja 1.2 podręcznika poprawiła w wersji angielskiej tylko literówki.

Agile PM po polsku

Pierwszą wersją podręcznika przetłumaczoną na język polski jest wersja 2.0 nazywana „Agile PM® Agile Project Management Handbook v.2 Wydanie polskie”.

Nad przygotowaniem wersji polskiej brało udział 6 ekspertów z Polski (włączając autora tego artykułu), którzy w oparciu o zatwierdzony przez tzw. Language owner’a słownik terminów weryfikowali tłumaczenie na język polski dokonane przez profesjonalną firmę tłumaczeń.

Egzaminy Agile PM

Angielska i polska wersja 2.0 podręcznika służą do przygotowania egzaminów Foundation i Practitioner.

Agile PM Foundation

Poziom Foundation sprawdza wiedzę i zrozumienie przede wszystkim pierwszych 67 stron podręcznika. Z tego względu do przygotowania może wystarczyć gruntowne przestudiowanie książki.

Zadania nie ułatwia jednak fakt, że niektóre pojęcia z angielskiej wersji podręcznika zmieniają swoje znaczenie w wersji polskiej np. Minimum Usable SubseT (MUST) po przetłumaczeniu na język polski nazywa się Minimalny Użyteczny Podzbiór co MUST wcale nie przypomina.

Dodatkowo zależność pomiędzy Timebox’em, a Rozwojem Iteracyjnym jest niezbyt zrozumiała, bez spojrzenia do poprzednich wersji 1 lub 1.2 podręcznika w wersji angielskiej.

Agile PM Practitioner

Egzamin Practitioner sprawdza umiejętność zastosowania (i oceny czy inni to robią dobrze) zawartości 217 stron podręcznika.

W tym przypadku nie wystarczy nauczenie się podręcznika na pamięć i dobre jego zrozumienie. Umiejętność stosowania kształci się poprzez zastosowanie wiedzy w konkretnej sytuacji, takiej, która będzie zbliżona do środowiska pracy.

Z tego względu w przypadku poziomu Practitioner polecane jest uczestniczenie w warsztacie, gdzie wraz z innymi osobami można zastosować wiedzę i skonfrontować pomysły, oraz poglądy.

Jak się nauczyć Agile PM ?

Samodzielne przygotowanie do poziomu Practitioner jest również możliwe. Jednak zarządzanie projektem wymaga zarówno znajomość danej metodyki, jak i umiejętności budowania relacji, jak i przewodzenia zespołowi. Te umiejętności ważne są zwłaszcza w projektach zarządzanych w sposób zwinny.

Również w tym przypadku znajomość poprzednich wersji podręcznika 1, 1.1, 1.2. w wersji angielskiej może bardzo pomóc. W szczególności chodzi o zawartość produktów zarządczych, która w wersji 2.0 nie jest już prezentowana, jak też znajomość wykresów Burn-down i Burn-up do, których egzamin wymaga, a podręcznik w aktualnej wersji nie tłumaczy.

Zobacz także: www.skills2004.eu

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.