Skills sp. z o.o.

Różnice kulturowe w korporacji – jak się odnaleźć?

Osoby, które wybrały karierę w korporacji, coraz częściej pracują w międzynarodowych zespołach. Konflikty są zjawiskiem powszechnym i mogą wystąpić w każdej grupie, jednak pewne problemy i sytuacje są charakterystyczne dla multikulturowego środowiska pracy. Nieporozumienia zazwyczaj wynikają tutaj z zakłóceń w kanale komunikacyjnym, braku informacji lub nieznajomości obcej dla nas kultury.

Im więcej firm w Polsce jest otwartych na współpracę międzynarodową, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów na tle kulturowym. Na relacje w organizacji wpływają głównie menedżerowie, zwłaszcza wyższego szczebla. Ich “narodowa” mentalność jest często kopiowana w zachowaniach pracowników, stylu komunikowania się, czy w budowaniu relacji. Nawet jeżeli firma jest międzynarodową korporacją, jej wartości mogą być inaczej postrzegane i różnie rozumiane w poszczególnych krajach.

Praca w międzynarodowym teamie wymaga więc specjalnych umiejętności i dużej dawki inteligencji emocjonalnej. Komunikacja interpersonalna może być trudna, gdyż w pracy spotyka się ludzi o różnych osobowościach. A jeżeli dodamy do tego kwestie międzykulturowości, staje się to nie lada wyzwaniem.


Sytuacje prowadzące do konfliktów w zespołach międzynarodowych dość często wynikają ze sposobu przekazywania informacji lub rozumienia podstawowych pojęć, takich jak “właściwe zarządzanie”, “dobry pracownik” czy “punktualność”. W różnych częściach świata inaczej rozumie się te określenia, więc poznanie innych kultur jest czymś zalecanym, albo wręcz niezbędnym.

Także zderzenie modeli komunikacyjnych – wschodniego i zachodniego, często jest powodem konfliktów. Ten pierwszy – wschodni, jest raczej dość zdystansowany, stawia na powolne budowanie zaufania oraz promuje pewien rytualizm ról. Ten drugi – zachodni, jest z kolei niezobowiązujący, bardziej oparty na zaufaniu, czasem wykorzystujący humor, niezależnie od stanowiska, czy powagi sytuacji.


Specjaliści od komunikacji wewnętrznej w firmie powinni zadbać o to, aby zachowane były pewne ramy, wytyczne – począwszy od sposobu zwracania się pracowników do siebie i do przełożonych, po wdrażanie nowych pracowników do pracy, czy publikowanie w firmie treści i organizowanie eventów (np. świąt, uroczystości ważnych dla danej narodowości). Pozwoli to oswoić pracowników z inną kulturą, rozbudzi zainteresowanie i wywoła sympatię.

Warto dołożyć starań, czasu i finansów na usprawnienie komunikacji, aby wyjaśnić pewne oczywiste różnice, by zminimalizować potencjalne trudności, jakie mogą wyniknąć, często spotęgowane historycznymi zaszłościami .
Pokazanie wszystkim stronom, jaka jest ich wzajemna perspektywa wiele ułatwia. Wiedza, poznanie odmiennej kultury, a nie patrzenie przez pryzmat stereotypów – znacznie ułatwi przyszłą współpracę.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Translate / Übersetze