Skills sp. z o.o.

Szkolenie akredytowane – 6 przeszkód w wyborze

|Comments are Off

Szkolenie akredytowane – 6 przeszkód w wyborzeSzkolenie akredytowane - 6 przeszkód w wyborze

Szkolenie akredytowane  PRINCE2®, Agile PM®, Facilitation – co może być przeszkodą w wyborze?

Szkolenie akredytowane – jak je właściwie wybrać?

Przy wyborze szkolenia akredytowanego możemy natrafić na następujące przeszkody:

1. Nieznajomość tematu szkolenia – skazuje zamawiającego na specjalistyczną wiedzę dostawcy i pozostawia miejsce na jego siłę przekonywania, np. kiedy temat brzmi: PRINCE2®, Agile PM®, Facilitation, zamawiający może nie mieć pojęcia czego szkolenie dotyczy.

2. Nie sprawdzenie uzasadnienia biznesowego szkolenia akredytowanego PRINCE2®, Agile PM®, Facilitation – oczekiwanie, że dostawca określi korzyści wynikające ze szkolenia, może narażać zamawiającego na brak podstawy do oceny rezultatów.

3. Nieznajomość uwarunkowań organizacyjnych – nieuwzględnienie zachodzących w organizacji zmian lub wpływów politycznych interesariuszy może spowodować, że szkolenie stanie się miejscem wyrażania sprzeciwu, a przekazywana wiedza nie trafi na podatny grunt np. szkolenie z zarządzania projektami dla firmy farmaceutycznej, zorganizowane bez wiedzy osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektami i na dodatek z jej udziałem.

4. Przedkładanie ceny nad jakość – powoduje niski koszt szkolenia PRINCE2®, Agile PM®, Facilitation, ale również brak motywacji i satysfakcji u uczestników np. szkolenie dla firmy budowlanej realizowane dla grupy 40 osób w jednej ciasnej sali szkoleniowej, bez materiałów szkoleniowych i tych do pisania.

5. Brak współpracy z dostawcą akredytowanego szkolenia PRINCE2®, Agile PM®, Facilitation – może spowodować nieuwzględnienie wymagań dietetycznych uczestników, oraz nieprzekazanie celów i odpowiednich materiałów przedszkoleniowych.

6. Nie weryfikowanie założeń projektu szkoleniowego – zamawiający odpowiadając za organizację szkolenia (salę szkoleniową, wyżywienie uczestników) może zostać zaskoczony tym, że jego wyobrażenia odbiegają od rzeczywistości dopiero na miejscu.

www.skills2004.eu

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.