Skills sp. z o.o.

1,2,3 projekt prowadzisz Ty

Licencja: Pixabay

1,2,3 projekt prowadzisz Ty

Okazało się,  że całkiem dobrze radzisz sobie w kontaktach międzyludzkich. Oprócz Twoich umiejętności technicznych przełożeni doceniają również sposób w jaki się komunikujesz z innymi osobami. Dodatkowo okazało się też, że potrafisz zachęcić inne osoby do wykonywania pracy, oraz rozliczyć je z tego co zrobiły. Z tego powodu mianowano Cię Kierownikiem Projektu i odpowiadasz za projekt.

Kierownik Projektu

Kierownik to brzmi dumnie. To oznacza, że od teraz będziesz nie tylko pracę wykonywać samodzielnie, ale będziesz również odpowiadać za kierowanie pracą innych osób. To wiąże się z odpowiedzialnością, ale daje również przywileje.

Dodatkowo jesteś Kierownikiem Projektu. To oznacza, że nie tylko możesz kierować pracą innych osób, ale możesz to również robić w projekcie czyli w działalności unikalnej, tymczasowej i z reguły innowacyjnej. No lepszego stanowiska nie można sobie wyobrazić, a przynajmniej na obecnym etapie Twojej własnej kariery.

Zgodnie z zakresem obowiązków odpowiadasz za zarządzanie całym projektem tzn. za planowanie pracy zespołu projektowego, delegowanie zadań, monitorowanie postępów, oraz wprowadzanie działań korygujących, żeby realizacja przebiegała zgodnie z planem. To chyba nie może być takie trudne.

Metodyki

Tutaj pojawia się jednak problem z nową terminologią. Okazuje się, że jest parę pojęć, które nie do końca rozumiesz np. przyrost, etap, Przewodniczący. Mało tego okazuje się, że inni rozumieją co one oznaczają, a Ty musisz udawać, że tak jest.

Okazuje się, że zarządzanie projektami to dziedzina, która ma dosyć długą historię. Od 1941 roku w którym zrealizowano Manhattan Engineering Project, czyli projekt, który nie tylko stworzył bombę atomową, ale również rozpoczął badanie metod zarządzania projektami, minęło sporo czasu.

W międzyczasie pojawiło się sporo metod, metodyk, standardów, narzędzi, technik, oraz oprogramowania stosowanych w tej dziedzinie. Jak je wszystkie poznać tak by skutecznie wykonywać powierzoną rolę.

Jak się przygotować do roli Kierownika Projektu

Jest wiele sposobów w jaki początkująca osoba może przygotować się do zawodu Kierownika Projektu. Zgodnie z klasyczną ścieżką edukacji szkoła podstawowa – szkoła średnia – szkoła wyższa dobrym pomysłem na zdobycie gruntownej wiedzy z zarządzania projektami jest skorzystanie z oferty szkół wyższych. Studia dzienne lub też wieczorowe mogą zapewnić wszechstronną wiedzę z tego obszaru pokazując różne perspektywy i punkty widzenia zawarte w literaturze przedmiotu.

Studia z zarządzania projektami

W trakcie studiów można spotkać wykładowców akademickich lub też praktyków występujących w ramach zajęć gościnnych. To pozwala zdobyć podbudowę teoretyczną jak też poznać tajemnice zawodu od osób, które wykonują zawód Kierownika Projektu na co dzień. W wyniku studiów można uzyskać dyplom ukończenia uczelni rozpoznawalny w danym kraju np. w Polsce, albo też w przypadku znanych na świecie uczelni także za granicą. Wadą zdobywania edukacji w ten sposób jest to, że sam proces edukacji jest długotrwały i wiąże się z dużą inwestycją zarówno czasu jak też pieniędzy.

Literatura z zarządzania projektami

Innym sposobem na zdobycie wiedzy w obszarze zarządzania projektami jest samodzielne studiowanie literatury przedmiotu. To może być całkiem dobry sposób na zbudowanie bazy pojęciowej i zrozumienie punktów widzenia praktyków. Jednak samodzielne studiowanie książek pozbawia nas możliwości sprawdzenia nowopoznanych koncepcji w bezpiecznym środowisku.

Próby stosowania nowych metod od razu w środowisku pracy mogą się zakończyć (bez wcześniejszego doświadczenia) z dużym prawdopodobieństwem niepowodzeniem. Chociaż samodzielne próby są kuszące konsekwencje mogą być czasem poważne np. utrata pracy, lub też premii. Dodatkową konsekwencją może być utrata reputacji w zespole, kiedy zespół zorientuje się, że ich Kierownik Projektu próbuje na nich jakichś nowych metod nie do końca samemu je znając.

To samo wydaje się dotyczyć oglądania nagranych webinarów, wystąpień lub też podcastów. Co prawda możemy w nich usłyszeć o doświadczeniach praktyktów jednak od wiedzy jest jeszcze daleka droga do samodzielnego wiedzy stosowania.

Szkolenia z zarządzania projektami

Sposobem na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności jest także udział w szkoleniu z zarządzania projektami. Takie szkolenia prowadzą praktycy zarządzania, którzy dzielą się wiedzą, ale również pozwalają oni na zastosowanie nowej wiedzy w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku.

To co może być jednak problemem to fakt, że rynek szkoleniowy nie jest rynkiem regulowanym tzn. nie są w tym obszarze wymagane żadne licencje, uprawnienia lub koncesje. To oznacza, że dowolna osoba, która chciała by prowadzić szkolenia może to zrobić. Trudno jest więc zweryfikować jakość szkolenia przed przystąpieniem do niego.

Szkolenia akredytowane z zarządzania projektami

Część rynku szkoleniowego to rynek akredytowanych szkoleń, który związany jest z weryfikacją kompetencji trenera, przygotowania firmy szkoleniowej, oraz treści programu nauczania. W tym obszarze znajdziemy m.in. szkolenia z takich metod/standardów jak np. PRINCE2® (akredytowane przez Peoplecert), Agile PM® (akredytowane przez APMG).

W przypadku szkoleń akredytowanych sprawdza się czy osoba prowadząca szkolenia posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe (w obszarze prowadzenia szkoleń, jak i samego produktu którego naucza) by móc podać przekonujące przykłady uczestnikom i przekazać wiedzę. Taki trener musi również uzyskać status Approved Trainer czyli Trenera Zatwierdzonego do prowadzenia szkoleń z danej metody. Ten certyfikat jest certyfikatem globalnym i uprawnia do szkolenia na całym świecie.

Dodatkowo organizacja akredytująca sprawdza czy materiały szkoleniowe są zgodne z sylabusem danej metody tzn. czy zawierają treści wymagane do tego by przygotować osobę z danej metody zarządzania projektami tak by była ona w stanie po szkoleniu zdać odpowiednie egzaminy.

W przypadku profesjonalnych firm akredytowanych uczestnik otrzymuje w trakcie szkolenia nie tylko materiały szkoleniowe, ale również oficjalny podręcznik metody, której się uczy tak, by mógł samodzielnie, go przeczytać i następnie posiadać własną opinię. To jest istotne by móc czuć się bezpiecznie jako profesjonalista w dziedzinie zarządzania projektami.

Zobacz wersję angielską na: www.skills2004.eu 

© 2023, Tomasz Nędzi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills.pl

Jestem na:

Nie można kopiować treści tej strony bez zgody skills®. Prosimy o kontakt pod e-mail: portal@skills.pl.